Bedrijfsarts

De bedrijfsarts geeft advies over preventiemaatregelen om ziekte te voorkomen. Zo kan hij handvatten geven – bijvoorbeeld in de vorm van organisatieadvies – om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Daarnaast houdt de bedrijfsarts zich bezig met ziekteverzuim en re-integratie. Hij probeert het ziekteverzuim terug te dringen en hij richt zich op de bevordering van re-integratie. Werknemers die (langdurig) ziek zijn geweest, kunnen met zijn hulp en planning terugkeren in de organisatie. Een aparte expertise van de bedrijfsarts zijn keuringen. De bedrijfsarts kan aanstellingskeuringen uitvoeren om te testen of een potentiële werknemer geschikt is voor bepaalde taken. 

Uitgelicht

Bedrijfsarts gaat werkgever helpen met rookvrije...

In 2040 moet Nederland rookvrij zijn. Dat hebben de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord afgesproken. Bedrijfsartsen willen...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 20-12-2019

Wat doen we tegen het hoge aantal ziekmeldingen...

Wij zien dat op maandag de meeste ziekmeldingen binnenkomen. Komt dit door misdragingen in het weekend? Wat doen we hiertegen?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Mag open spreekuur met een bedrijfsarts online...

Mogen we het open spreekuur met de bedrijfsarts ook online laten verlopen? De arts werkt namelijk niet in de buurt en ons pand biedt...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Kunnen we kosten van de bedrijfsarts op een werknemer...

Een werknemer is niet komen opdagen bij een afspraak met de bedrijfsarts. Wij ontvangen hiervoor nu een factuur. Kunnen we de kosten...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Re-integratie na het oplopen van het coronavirus

Re-integratie 5 minuten | 02-10-2020

Het coronavirus is een schok voor de economie, een dreun voor veel werkgevers. Maar het is vooral een zware klap voor de ziek geworden medew...

OR heeft flinke vinger in de pap bij keuze preventiemedewerker

Preventiemedewerker 4 minuten | 25-11-2019

Sinds vorig jaar heeft uw OR instemmingsrecht op de invulling, omvang en de positie van de functie van de preventiemedewerker én op de per...

Mag je je bemoeien met de leefstijl van medewerkers?

Preventie 3 minuten | 31-07-2019

U heeft oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. Dat is erg zinvol in het kader va...

Infographics

Re-integratietraject

Re-integratie Publicatiedatum 24-09-2020

De Wet verbetering poortwachter legt werkgevers en werknemers al vanaf dag één van de ziekmelding verschillende verplichtingen op. Ook moet al na de eerste...

Inspectie SZW en de RI&E

Inspectie SZW Publicatiedatum 14-05-2020

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt regelmatig onaangekondigd op bezoek bij bedrijven. Een van de controlepunten is of de arbozorgregels goed worden...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Samenwerken met arboprofessionals

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

De werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Bij de vormgeving van het arbobeleid speelt de ondernemingsraad...

Vraag en antwoord

Mag een werkgever een coronatest verplichten?
U mag een werknemer niet verplichten om een coronatest af te nemen. Dit is in strijd met het (mensen-)recht op lichamelijke integriteit. Lichamelijke integriteit betekent dat iedereen zelf beslist wat er wel of niet met het eigen lichaam gebeurt, wie het aanraakt of welke handelingen worden... Lees het hele antwoord