Bedrijfsarts

De bedrijfsarts geeft advies over preventiemaatregelen om ziekte te voorkomen. Zo kan hij handvatten geven – bijvoorbeeld in de vorm van organisatieadvies – om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Daarnaast houdt de bedrijfsarts zich bezig met ziekteverzuim en re-integratie. Hij probeert het ziekteverzuim terug te dringen en hij richt zich op de bevordering van re-integratie. Werknemers die (langdurig) ziek zijn geweest, kunnen met zijn hulp en planning terugkeren in de organisatie. Een aparte expertise van de bedrijfsarts zijn keuringen. De bedrijfsarts kan aanstellingskeuringen uitvoeren om te testen of een potentiële werknemer geschikt is voor bepaalde taken. 

Nieuws

Hoge Raad oordeelt over vakantiedagen zieke werknemer

21-11-2023

Als een werknemer ziek wordt ná het vaststellen en vóór het ingaan van zijn vakantie en hij toch op vakantie gaat, kan zijn werkgever de vak...

Werknemer niet zomaar ‘administratief’ ziek houden

09-11-2023

Is een arbeidsongeschikte werknemer medisch volledig hersteld, dan mag een werkgever hem alleen ‘administratief’ ziek houden als de werkneme...

Centrum voor Beroepsziekte blijft officieel meldpunt

07-11-2023

De aanwijzing van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten als instelling waar beroepsziekten moeten worden gemeld, is voor de duur van vi...

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

20-10-2023

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...