Bedrijfsarts

De bedrijfsarts geeft advies over preventiemaatregelen om ziekte te voorkomen. Zo kan hij handvatten geven – bijvoorbeeld in de vorm van organisatieadvies – om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Daarnaast houdt de bedrijfsarts zich bezig met ziekteverzuim en re-integratie. Hij probeert het ziekteverzuim terug te dringen en hij richt zich op de bevordering van re-integratie. Werknemers die (langdurig) ziek zijn geweest, kunnen met zijn hulp en planning terugkeren in de organisatie. Een aparte expertise van de bedrijfsarts zijn keuringen. De bedrijfsarts kan aanstellingskeuringen uitvoeren om te testen of een potentiële werknemer geschikt is voor bepaalde taken. 

Uitgelicht

Bedrijfsarts gaat werkgever helpen met rookvrije...

In 2040 moet Nederland rookvrij zijn. Dat hebben de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord afgesproken. Bedrijfsartsen willen...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 20-12-2019

Wat doen we tegen het hoge aantal ziekmeldingen...

Wij zien dat op maandag de meeste ziekmeldingen binnenkomen. Komt dit door misdragingen in het weekend? Wat doen we hiertegen?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Mag open spreekuur met een bedrijfsarts online...

Mogen we het open spreekuur met de bedrijfsarts ook online laten verlopen? De arts werkt namelijk niet in de buurt en ons pand biedt...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Kunnen we kosten van de bedrijfsarts op een werknemer...

Een werknemer is niet komen opdagen bij een afspraak met de bedrijfsarts. Wij ontvangen hiervoor nu een factuur. Kunnen we de kosten...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Samenwerking tussen de preventiemedewerker en de arbodienst

Preventiemedewerker 4 minuten | 17-05-2021

Eén van de drie wettelijke taken van de preventiemedewerker is het samenwerken met én adviseren aan de arbodienst, de bedrijfsarts en andere...

De meerwaarde van een arboverpleegkundige

Arbodienst 4 minuten | 10-05-2021

Verzuim blijft een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers. Dus ook de inschakeling van een bedrijfsarts. Bij uw contacten met bedrijfsarts...

Het stijgende ziekteverzuim beheersbaar houden

Verzuim 4 minuten | 18-01-2021

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt weer. Het lijkt een begrijpelijke reactie op corona. Maar er speelt meer, want het verzuim neemt al to...

Infographics

De kern- of arbodeskundige

Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum 18-03-2021

Organisaties moeten zich laten ondersteunen door een kerndeskundige (ook wel genoemd arbodeskundige). Een arbodeskundige adviseert organisaties over het verbeteren van...

Re-integratietraject

Re-integratie Publicatiedatum 24-09-2020

De Wet verbetering poortwachter legt werkgevers en werknemers al vanaf dag één van de ziekmelding verschillende verplichtingen op. Ook moet al na de eerste...

Inspectie SZW en de RI&E

Inspectie SZW Publicatiedatum 14-05-2020

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt regelmatig onaangekondigd op bezoek bij bedrijven. Een van de controlepunten is of de arbozorgregels goed worden...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Vraag en antwoord

Wanneer moeten personeelsgegevens in de prullenbak?
Zodra een werknemer uit dienst is, kunt u zeker niet het hele personeelsdossier door de papierversnipperaar halen. Rond de gegevens van een werknemer heeft u met verschillende bewaartermijnen te maken.Zorg dat u weet wanneer u wat precies mag of moet weggooien! Want als u bij een controle... Lees het hele antwoord