Aandacht rol bedrijfsarts bij preventie

18 oktober 2016 | Door redactie

Door wijziging van de Arbowet per 1 januari 2017, is straks behoefte aan meer bedrijfsartsen. Werkgevers moeten de bedrijfsarts eerder gaan inschakelen. Een campagne moet duidelijk maken wat de bedrijfsarts precies doet.

De overheid is gestart met de campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’. De campagne is bedoeld om een kijkje in het beroep van bedrijfsarts te geven. Door de wijzigingen in de Arbowet per 1 januari 2017 en de uitstroom van oudere bedrijfsartsen, wordt een tekort verwacht.Artsen en studenten weten vaak niet precies wat de functie inhoudt. Tien ambassadeurs vertellen over hun werkzaamheden via onder andere blogs, vlogs en online video’s. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan meeloopdagen en kennismakingsgesprekken en gastcolleges bijwonen.

Bedrijfsarts ondersteunt re-integratiebeleid

Door de vernieuwde Arbowet die volgend jaar van kracht wordt, krijgt de bedrijfsarts een nadrukkelijke rol bij de preventie. Werkgevers moeten de bedrijfsarts eerder inschakelen voor advies, en niet pas als er al sprake is van ziekteverzuim. Daarnaast ondersteunt de bedrijfsarts de werkgever bij het verzuimbeleid (tool) en het re-integratiebeleid. Ook arboprofessionals en OR-leden die meer willen weten over het werk en de positie van de bedrijfsarts, krijgen op bedrijfsartsworden.nl een goed beeld.