Advies bedrijfsarts over preventief gezondheidsbeleid

12 april 2022 | Door redactie

De bedrijfsarts kan de werkgever ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventiebeleid. Door preventief te werk te gaan, kan de werkgever de gezondheid van werknemers beschermen en bevorderen. Daarmee voorkomt hij ziekteverzuim en hoge verzuimkosten.

De Arbowet benadrukt de adviserende rol van de bedrijfsarts als het gaat om preventie van beroepsziekten. Hoe kan de werkgever voorkomen dat werknemers ziek worden van hun werk of van de arbeidsomstandigheden? Een integrale aanpak van preventie is het meest effectief. Dat betekent dat moet worden ingezet op een combinatie van voorlichting en scholing, advies en signalering, de fysieke en de sociale omgeving en regelgeving en handhaving. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn is bijvoorbeeld een belangrijk doel, net als het consequente en correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is niet een kwestie van het een of het ander, maar alle maatregelen bij elkaar die een preventief beleid succesvol maken.

Open spreekuur bedrijfsarts

De bedrijfsarts en werkgever hebben een aantal instrumenten om preventief de gezondheid van werknemers te beschermen en te bevorderen, waaronder:

  • aanbieden van het open spreekuur;
  • bevorderen van een gezonde leefstijl;
  • aanbieden van preventief medisch onderzoek (PMO).

De werkgever is wettelijk verplicht om het open spreekuur mogelijk te maken. De arbo-adviseur of preventiemedewerker kan ervoor zorgen dat de drempel voor werknemers om er gebruik van te maken, zo laag mogelijk is. Ook moet dit spreekuur bij alle werknemers bekend zijn. Het is bedoeld voor alle werkgerelateerde gezondheidsvragen. Werknemers kunnen er preventief naartoe, dus als ze (nog) niet ziek zijn. De bedoeling is juist om ziekte te voorkomen en de gezondheid te bevorderen. Met het aanbieden van een PMO (infographic) kan de werkgever ook niet-werkgerelateerde gezondheidsvragen onderzoeken, zoals een gezonde leefstijl. Deelname aan een PMO is vrijwillig.

Bijlagen bij dit bericht