Bedrijfsarts krijgt mogelijk uitgebreidere rol

11 mei 2015 | Door redactie

Onlangs publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel dat de Arbowet beoogt te wijzigen. In het voorstel zijn een aantal bepalingen opgenomen die u straks als eisen in het basiscontract met uw bedrijfsarts moet opnemen. Deze eisen verduidelijken en verbreden de rol van de bedrijfsarts.

U las in het nieuwsartikel ‘Plannen voor wijziging van Arbowet nu concreter’ al over de plannen voor meer duidelijkheid over en meer ruimte voor de rol van arbodienstverleners. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn vijf specifieke bepalingen geformuleerd voor de bedrijfsarts:

  • De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om de werkplek te bezoeken.
  • Werknemers mogen het oordeel van de bedrijfsarts altijd laten toetsen via een second opinion door een andere, onafhankelijke bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts wordt waar nodig meer betrokken bij het arbobeleid van uw organisatie via overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
  • De bedrijfsarts wordt – zwart-op-wit – verantwoordelijk voor het opsporen, vaststellen en melden van beroepsziekten. Ook moet hij bijdragen aan de preventie ervan in uw organisatie. Om deze preventie te vergemakkelijken, krijgen de werknemers het recht op een vrije toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Dit moet voorkomen dat gezondheidsklachten tot ziekteverzuim leiden.
  • De bedrijfsarts moet een duidelijke klachtenprocedure hanteren.

Bepalingen over de bedrijfsarts in het basiscontract

De bedrijfsarts die in deze eisen genoemd wordt, kan een bedrijfsarts in dienst van een arbodienst zijn, maar ook een zelfstandig opererende bedrijfsarts. De eisen moeten onderdeel worden van het basiscontract dat uw organisatie met de arbodienstverlener sluit.