Bedrijfsarts voor second opinion in basiscontract vermelden

12 januari 2018 | Door redactie

Op 10 januari 2018 is de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) van start gegaan. Organisaties die hiervan gebruik willen maken, moeten de LPBSO opnemen als partij voor de second opinion in het basiscontract. De werknemer kan dan kiezen uit een lijst van gespecialiseerde bedrijfsartsen.

Werknemers die een second opinion op het advies of oordeel van hun eigen bedrijfsarts willen, kunnen sinds 10 januari 2018 terecht bij de nieuwe landelijke pool van bedrijfsartsen, de LPBSO. De bedrijfsartsen in deze pool voeren second opinions uit voor werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij een arbodienst of bedrijfsarts die lid is van OVAL, KoM of ZFB. Deze drie brancheverenigingen hebben het initiatief genomen voor de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion. Werkgevers moeten nog wel in het basiscontract met de arbodienstverlener vastleggen welke bedrijfsarts(en) de second opinion kunnen uitvoeren en de LPBSO vermelden als zij daar gebruik van willen maken. Werknemers weten dan dat zij bij deze bedrijfsarts terechtkunnen voor het uitvoeren van een second opinion. De second opinion wordt betaald door de werkgever.

Second opinion aanvragen via de eigen bedrijfsarts

De LPBSO bestaat uit een team van gespecialiseerde bedrijfsartsen die de second opinions gaan uitvoeren. Sinds de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 hebben werknemers recht op een second opinion. De werknemer moet de second opinion aanvragen bij de eigen bedrijfsarts. Als in het basiscontract (tool) wordt verwezen naar de LPBSO, vult de eigen bedrijfsarts samen met de werknemer het aanvraagformulier in. Hij kan daarbij doorverwijzen naar de lijst met secondopinionbedrijfsartsen van de LPBSO. Daaruit kan de werknemer een bedrijfsarts kiezen. De eigen bedrijfsarts stuurt vervolgens de aanvraag voor de second opinion rechtstreeks naar de gekozen bedrijfsarts uit de lijst. Het aanvraagformulier en de lijst van aangesloten bedrijfsartsen staan op de website van de LPBSO.