Bedrijfsartsen introduceren nieuwe aanpak

6 juni 2024 | Door redactie

Bedrijfsartsen komen niet meer toe aan collectieve preventietaken zoals die in de wet omschreven zijn. Door meer werkenden en meer verzuim gaat er onevenredig veel aandacht naar individuele verzuimbegeleiding. De beroepsvereniging introduceert een nieuwe koers.

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen, trekt aan de bel. Door een toename van het aantal werkenden en stijgende verzuimcijfers zijn bedrijfsartsen vooral bezig met de individuele begeleiding van zieke werknemers. Hierdoor kan de bedrijfsarts het vak niet meer uitoefenen zoals is bedoeld volgens de bedrijfsgeneeskunde en de wet. Andere taken zoals sociale geneeskunde en preventie op collectief niveau komen in het gedrang. Volgens de wet heeft de bedrijfsarts niet alleen een taak bij de verzuimbegeleiding. Bij de laatste wijziging van de Arbowet in 2017-2018 kreeg de bedrijfsarts ook een sleutelrol bij (meer) inspanningen voor de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Voorstel voor koerswijziging kerntaken bedrijfsartsen

Artikel 14 van de Arbowet geeft de bedrijfsarts sindsdien meerdere adviserende taken op het gebied van preventie van beroepsziekten en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook kregen werknemers recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts en moet er overleg zijn tussen bedrijfsarts en medezeggenschap (OR) en preventiemedewerker. Volgens het Landelijk Opleidingsplan Bedrijfsarts hoort de bedrijfsarts zich te richten op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van individuen, (risico)groepen en de (beroeps)bevolking en minder op de behandeling van ziekte. De NVAB heeft nu een koerswijziging geformuleerd om de balans tussen verzuimbegeleiding en preventie te herstellen. Hierin zijn vier speerpunten genoemd waarmee bedrijfsartsen een evenwichtige verdeling van aandacht willen bereiken. De NVAB-Koers bedrijfsgeneeskunde is te downloaden van de website van de NVAB.