Bedrijfsartsen terughoudend met melden bij Inspectie SZW

Bijna de helft van de bedrijfsartsen is niet op de hoogte van de mogelijkheid om onveilige werksituaties te melden bij Inspectie SZW. Dat blijkt uit onderzoek van de beroepsvereniging NVAB. Bedrijfsartsen die er wel bekend mee zijn, maken er maar weinig gebruik van.

18 november 2021 | Door redactie

Uit een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) onder de eigen leden, blijkt dat meer dan de helft van de bedrijfsartsen niet bekend is met de mogelijkheid misstanden te melden bij Inspectie SZW. De NVAB vroeg de bedrijfsartsen naar hun ervaring met het doen van een melding over een mogelijk gevaarlijke of onveilige situatie op de werkvloer die ze signaleren als ze medewerkers op hun spreekuur zien. Net als voor werkgevers en werknemers geldt ook voor bedrijfsartsen dat ze zelf een melding kunnen doen bij Inspectie SZW als ze bezorgd zijn of aanwijzingen hebben. De bedrijfsartsen die wel op de hoogte zijn van deze mogelijkheid maken er maar weinig gebruik van. De meesten geven aan de relatie met de werkgever niet onder druk te willen zetten. Melden wordt gezien als uiterste middel.

Verbetering relatie werkgever en bedrijfsarts

Toch zijn er ook voorbeelden waaruit blijkt dat meldingen van bedrijfsartsen bij Inspectie SZW leiden tot verbetering van de relatie. Het biedt werkgever en bedrijfsarts de mogelijkheid de arbeidsomstandigheden te verbeteren en meer aan preventie te doen. De bedrijfsartsen die wel eens een melding hebben gedaan, zijn tevreden over het verloop daarvan. Een betere samenwerking tussen Inspectie SZW en bedrijfsartsen kan zorgen voor minder beroepsziekten, arbeidsongevallen en verzuim. Hiervoor is wel nodig dat bedrijfsartsen en Inspectie SZW elkaar informeren. Zo willen bedrijfsartsen graag weten wat de resultaten zijn van controles en inspecties. Uit klachten van werknemers is niet altijd duidelijk wat de situatie exact is. De beide organisaties onderzoeken nu op welke manier ze dit het beste kunnen doen, bijvoorbeeld door contact tussen de inspectie en arbodiensten of via een database.

Rol bedrijfsarts bij preventie beroepsziekten

Aanleiding voor de enquête waren gesprekken tussen Inspectie SZW en de NVAB over de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Bedrijfsartsen spelen hierin een belangrijke rol omdat ze werkgevers kunnen adviseren over maatregelen om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als bedrijfsartsen vermoedens of aanwijzingen hebben dat er sprake is van onveilige situaties waardoor werknemers worden blootgesteld aan schadelijke stoffen en dit ook melden, kan Inspectie SZW actie ondernemen. Andersom weet de bedrijfsarts waar hij alert op moet zijn als hij de situatie op het werk kent. Werkgevers voelen niet altijd de urgentie om aan preventie te doen, doordat ze niet met de gevolgen worden geconfronteerd. De werknemer wordt vaak pas jaren later ziek, soms zelfs pas als hij met pensioen is. Het verband tussen het werk en de ziekte is dan moeilijker aan te tonen.