Delen van medische gegevens wordt makkelijker

11 juli 2024 | Door redactie

Er komt nieuwe EU-regelgeving die het makkelijker maakt voor zorgpartijen om medische gegevens uit te wisselen. Daartoe horen ook bedrijfsartsen. Werknemers moeten zich ervan bewust zijn dat delen de standaard wordt: wie dat niet wil moet actief bezwaar maken.

De European Health Data Space (EHDS) is een voorstel van de Europese Commissie waardoor gezondheidsgegevens makkelijker gedeeld kunnen worden en burgers makkelijker toegang tot hun eigen gegevens krijgen. Ook moeten digitale gezondheidsgegevens gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleidsvorming. Daarnaast moeten met het voorstel de regels voor digitale systemen voor de verwerking van gezondheidsgegevens gelijkgetrokken worden voor de verschillende landen van de EU. Ook bedrijfsartsen krijgen hiermee te maken en werknemers dus eveneens. Werknemers moeten geïnformeerd worden over deze nieuwe regelgeving en over de consequenties ervan. Dat zouden zowel de bedrijfsarts als de werkgever moeten doen.

Delen medische gegevens wordt de standaard

De EHDS-verordening is een uitwerking van onder andere de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarin staan regels voor de verwerking van persoonsgegevens en van gegevens die iets zeggen over de gezondheid (bijzondere persoonsgegevens). De verwerking van die laatste is beperkt tot enkele partijen, waaronder de (bedrijfs)arts. Een aandachtspunt van het voorstel is dat het delen van medische gegevens de standaard wordt en dat  de werknemer actief bezwaar moet maken via een opt-out als hij zijn gegevens niet wil delen. Werknemers die dit niet weten, lopen dus het risico dat hun gegevens gedeeld worden zonder dat hun daarvoor nadrukkelijk om toestemming wordt gevraagd. De verordening gaat waarschijnlijk in 2025 in en dan moeten de lidstaten dit implementeren in nationale wetgeving.