Duidelijke verschillen tussen bedrijfsarts en arboarts

18 november 2022 | Door redactie

Het gaat in de praktijk regelmatig mis: werkgevers denken dat zij samenwerken met een bedrijfsarts, maar de arbodienst of het verzuimbedrijf heeft een arboarts ingezet. Dat kan leiden tot verwarring, vooral omdat sommige taken alleen uitgevoerd mogen worden door een bedrijfsarts.

Het verschil tussen een bedrijfsarts en een arboarts leidt vaak tot discussies, maar er zijn wel degelijk verschillen. Een arboarts is een basisarts, zonder verdere specialisatie. Een bedrijfsarts heeft na zijn basisopleiding wel nog een vierjarige medische specialisatie gevolgd. Bovendien moet een bedrijfsarts zich na deze opleiding nog elke vijf jaar opnieuw registreren in het BIG-register. Hiervoor moet hij voldoen aan bepaalde vereisten op het gebied van nascholing en kwaliteitsborging. Een werkgever kan in het BIG-register nazoeken of een arts een bedrijfsarts is. In dit register staat dan dat de betreffende arts het specialisme ‘arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde’ heeft. Ook mag een bedrijfsarts doorverwijzen naar een specialist. 

Alleen bedrijfsarts mag verzuimbegeleiding op zich nemen

In principe mag alleen de bedrijfsarts de beoordeling van een zieke werknemer en de verzuimbegeleiding op zich nemen. Hij kan bepaalde taken wel delegeren aan een arboarts. De arboarts mag deze taken echter alleen uitvoeren onder verantwoordelijkheid en supervisie van de bedrijfsarts. In de correspondentie met de werkgever of werknemer moet bovendien duidelijk zijn dat de arboarts een basisarts is; een arboarts mag een brief dus niet ondertekenen als bedrijfsarts. Misbruik van de titel bedrijfsarts is strafbaar. Werkgevers of werknemers die constateren dat een arts de titel bedrijfsarts onterecht gebruikt, kunnen dit melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Meer informatie over de Wet verbetering poortwachter vindt u in de toolbox Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter.