Landelijke pool van bedrijfsartsen voor de second opinion

22 december 2017 | Door redactie

Vanaf januari 2018 kunnen werkgevers gebruikmaken van een landelijke pool voor bedrijfsartsen voor de second opinion. Door de wijziging van de Arbowet in juli 2017 heeft elke werknemer recht op een kosteloze second opinion. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

In januari 2018 introduceren de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de branchevereniging voor arbodienstverlening OVAL en KoM en de Vereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB) de Landelijke Pool Second Opinion Bedrijfsartsen (LPBSO). Daarmee hebben werkgevers volgend jaar één centraal punt waar zij terechtkunnen voor het uitvoeren van second opinions voor werknemers. De betreffende werkgever moet wel  klant zijn bij één van deze partijen en dus een contract hebben afgesloten voor de arbodienstverlening (arbodienst of bedrijfsarts).  

Bedrijfsarts second opinion moet in contract staan

In de gewijzigde Arbowet (tool) is geregeld dat werknemers recht hebben op een second opinion bij een tweede bedrijfsarts als zij twijfels hebben over het oordeel van de eigen bedrijfsarts. De tweede bedrijfsarts moet onafhankelijk zijn en mag dus niet werkzaam zijn voor dezelfde organisatie als de eerste.  De second opinion is voor de werknemer gratis; de werkgever betaalt de rekening van de tweede bedrijfsarts. De werknemer moet dan wel kiezen uit de bedrijfsartsen die in het contract voor de arbodienstverlening zijn genoemd. Dit is geregeld door een aanpassingen van het Arbobesluit.