Meer aandacht voor preventie betekent minder verzuim

2 februari 2023 | Door redactie

Door het oplopend tekort aan bedrijfsartsen kan de zorg aan werkenden in gevaar komen. Het is daarom nodig om de inzet van bedrijfsartsen te optimaliseren. Dat kan door een betere verdeling van aandacht tussen verzuimbegeleiding en preventie.

Bedrijfsartsen trokken onlangs aan de bel. Uit een rapportage van het Capaciteitsorgaan zou blijken dat er een oplopend tekort is aan bedrijfsartsen waardoor de zorg aan werkenden door de bedrijfsarts in het geding komt. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) roept op te komen tot een nieuwe balans tussen verzuimbegeleiding en preventie. Als er meer aan preventie wordt gedaan, is er minder verzuim en is er dus minder verzuimbegeleiding nodig. Om dat te stimuleren heeft de beroepsvereniging een praktische tool ontwikkeld zodat bedrijfsartsen op het spreekuur beter uitgerust zijn om informatie te verzamelen en werkgevers te adviseren over preventie.

Preventie in de Arbowet

Werkgevers doen nu vooral een beroep op de bedrijfsarts voor de verzuimbegeleiding. Dat is ook logisch, want dat is een van de wettelijke taken die in Arbowet is beschreven. De bedrijfsarts is de enige kerndeskundige die ingeschakeld mag worden voor de begeleiding van verzuim en re-integratie. Maar sinds de laatste wijziging van de Arbowet is ook de rol van de bedrijfsarts als adviseur op het gebied van preventie (onder meer van beroepsziekten) duidelijker benoemd. Die komt echter nog niet goed uit de verf. Het oplopend tekort aan bedrijfsartsen helpt ook niet mee. Daarnaast houden werkgevers zich niet altijd aan de basiseisen uit de Arbowet.

Open spreekuur voor preventie

Een betere samenwerking tussen bedrijfsarts en andere kerndeskundigen en taakdelegatie moet meer tijd opleveren voor preventie en advies over preventie aan de werkgever. Waar is de bedrijfsarts zelf voor nodig en wat kan worden gedelegeerd aan een andere (arbo)deskundigen zoals artsen in opleiding, casemanagers en praktijkondersteuners? De overheid zou meer moeten handhaven op naleving van de Arbowet door werkgevers. Nog niet alle werknemers hebben toegang tot de bedrijfsarts en een kwart weet dit niet. Werknemers hebben bovendien recht op het preventief bezoeken van de bedrijfsarts, dus nog voordat ze ziek zijn. Op het open spreekuur kunnen ze vragen stellen over gezondheid en werk en het voorkomen van klachten..