Ministerraad akkoord met recht op bedrijfsarts

8 juli 2015 | Door redactie

De ministerraad heeft onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd waarin staat dat er een basiscontract moet komen tussen organisaties en arbodienstverleners. In het voorstel is onder meer het recht van werknemers op een gesprek met de bedrijfsarts en op een second opinion opgenomen.

In het nieuwsartikel ‘U mag meedenken over vernieuwing Arbowet’ kon u al lezen over de voorgestelde wijzigingen in de Arbowet. Na de internetconsultatie is het wetsvoorstel voorgelegd aan de rest van de ministerraad en die heeft het goedgekeurd. Het voorstel wordt nu aan de Raad van State voorgelegd voor advies.

Basiscontract moet aan nieuwe eisen voldoen

Als het wetsvoorstel in werking treedt, moet uw organisatie een basiscontract afsluiten met een bedrijfsarts. Dit basiscontract moet voldoen aan een aantal nieuwe eisen. Welke eisen dit precies zijn, kon u al lezen in het nieuwsartikel ‘Vijf eisen aan basiscontract met bedrijfsarts’. De belangrijkste eisen zijn dat elke werknemer recht krijgt op deskundige begeleiding bij ziekte, dat de bedrijfsarts zijn werk kan doen zonder bemoeienis van de werkgever en dat werknemers recht krijgen op een second opinion.