Straks recht op second opinion bedrijfsarts

29 mei 2015 | Door redactie

Als onderdeel van de vernieuwing van de Arbowet krijgen werknemers in de toekomst recht op een second opinion als ze zich niet kunnen vinden in het oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst. Hoe gaat de invulling hiervan eruitzien?

In het nieuwsartikel ‘Vijf eisen aan basiscontract met bedrijfsarts’ las u al over de extra verplichtingen die na de vernieuwing van de Arbowet onderdeel moeten worden van de afspraken met de arbodienstverlener. Eén van die extra eisen is de second opinion van een andere, onafhankelijke bedrijfsarts.

Begeleiding na second opinion door andere bedrijfsarts

Om dit te regelen, wordt expliciet in de overeenkomst opgenomen dat de werknemer de mogelijkheid heeft om het oordeel van een bedrijfsarts te laten voorzien van een second opinion door een andere bedrijfsarts. Daarnaast moeten in de overeenkomst tussen enerzijds de arbodienst of bedrijfsarts en anderzijds de werkgever afspraken worden gemaakt over de manier waarop de uitvoering van de second opinion vorm krijgt. De second opinion kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een bedrijfsarts uit een andere arbodienst, een bedrijfsarts uit een andere combinatie van bedrijfsartsen of een andere zelfstandig werkende bedrijfsarts.
Als na uitvoering van de second opinion blijkt dat begeleiding van de werknemer door een bedrijfsarts noodzakelijk is, moet er rekening worden gehouden met de voorkeur van de werknemer. De begeleiding kan dan aan een andere bedrijfsarts worden overgedragen.

Second opinion bedrijfsarts is geen deskundigenoordeel UWV

Arbodiensten en bedrijfsartsen moeten zelf de invulling van de organisatie en uitvoering van de second opinion oppakken. De regering verwacht dat ze hiervoor samenwerkingsverbanden zullen aangaan.
De second opinion bij de bedrijfsarts komt naast het deskundigenoordeel UWV geeft op verzoek van werknemer of werkgever.