Taken en rol bedrijfsarts in basiscontract

Van alle kerndeskundigen heeft de werkgever het vaakst te maken met de bedrijfsarts. Die voert de controles uit op zieke werknemers. Daarnaast adviseert en ondersteunt hij de werkgever en de zieke werknemer bij de re-integratie.

20 maart 2020 | Door redactie

De bedrijfsarts heeft een aantal verplichte taken. Deze zijn flink uitgebreid bij de laatste wijziging van de Arbowet. In het basiscontract met de arbodienstverlener (tool) moet vastgelegd zijn dat:

  • de bedrijfsarts een klachtenprocedure heeft;
  • de bedrijfsarts moet samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers zoals een arbocoördinator;
  • de bedrijfsarts in beginsel het verzoek om een second opinion honoreert;
  • de bedrijfsarts over preventieve maatregelen adviseert;
  • de bedrijfsarts beroepsziekten meldt aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Vragen aan bedrijfsarts

Daarnaast kan de werkgever bij de bedrijfsarts ook terecht met vragen over arbeidsomstandigheden, preventie, subsidiemogelijkheden en relevante wetgeving. Ook kan de bedrijfsarts een zieke werknemer ter bevordering van zijn re-integratie doorverwijzen naar medisch specialisten, zoals een psycholoog, een ergonoom of een fysiotherapeut. Uiteraard hangt aan dit alles wel een prijskaartje. Een goede onderlinge communicatie met de bedrijfsarts is dan ook een voorwaarde.

Bedrijfsarts heeft beroepsgeheim

De bedrijfsarts is wel altijd gebonden aan het beroepsgeheim. Zonder voorafgaande en nadrukkelijke toestemming van de werknemer in kwestie mag de bedrijfsarts geen medische informatie geven aan derden zoals de werkgever. Deze krijgt alleen de hoognodige informatie te zien. Dat is informatie die nodig is om de re-integratie te kunnen beginnen of voortzetten. De bedrijfsarts geeft hiervoor aan in hoeverre de werknemer belastbaar is.

Bijlagen bij dit bericht