Tekort bedrijfsartsen oplossen door delegeren van taken

30 maart 2018 | Door redactie

Door de gewijzigde Arbowet en het economisch herstel wordt een toename van het tekort aan bedrijfsartsen verwacht. Die zouden daarom in de toekomst vaker en meer taken moeten gaan delegeren of herschikken. Voor dat laatste is een wetswijziging nodig.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en de Radboud Universiteit Nijmegen onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de taken van de bedrijfsarts te delegeren aan andere professionals. Er is al langer een tekort aan bedrijfsartsen, maar door de vergrijzing (meer bedrijfsartsen gaan straks met pensioen), het economisch herstel (meer bedrijvigheid) en de gewijzigde Arbowet wordt een toename van de vraag verwacht. Bedrijfsartsen hebben door de wetswijziging een belangrijkere rol bij het signaleren en voorkomen van beroepsziekten gekregen en moeten de second opinion uitvoeren.

Bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk

Voor het onderzoek Kansen Taakdelegatie Bedrijfsartsen (pdf) is gekeken onder welke voorwaarden taken van de bedrijfsarts door andere professionals kunnen worden overgenomen. Hiervoor zijn twee opties onderzocht: door middel van taakdelegatie of taakherschikking. Voor een herschikking van de taken is ook een wetswijziging nodig van de Wet beroepen individuele gezondheidszorg (BIG) en de Arbowet. Bij taakdelegatie zou dat niet nodig zijn. De taken worden dan overgedragen, maar de (eind)verantwoordelijkheid blijft bij de bedrijfsarts. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld worden vastgelegd in aparte delegatiecontracten.

Ondersteuning bedrijfsarts bij wettelijke taken

Om aan de verplichtingen uit de Arbowet te voldoen, moet de werkgever bij bepaalde taken een bedrijfsarts inschakelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de begeleiding van werknemers die vanwege ziekteverzuim thuis zitten en voor de re-integratie. Het gebeurt ook nu al dat bedrijfsartsen een deel van hun taken uitbesteden aan bijvoorbeeld een arbo-arts. Dat mag, zolang deze maar werkt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Ook moet voor de werkgever en werknemer duidelijk zijn wanneer een arbo-arts wordt ingezet en wanneer een bedrijfsarts. Werkgevers doen er goed aan om hierover met hun arbodienstverlener afspraken te maken en vast te leggen, bijvoorbeeld in het basiscontract.

Bijlagen bij dit bericht

Verzuim op de werkvloer deel 1
E-learning | VideoCollege 15 minuten