Toolkit voor inrichting arbo- en verzuimbeleid

15 oktober 2015 | Door redactie

In de Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling van branchevereniging OVAL vindt u niet alleen informatie over de vangnet- en maatwerkregeling, maar ook tips om daarin zelf de regie bij de inrichting van het arbo- en verzuimbeleid te houden. Ook komt de rol van de OR aan bod en is er aandacht voor mogelijke valkuilen.

De onderwerpen van het arbo- en verzuimbeleid (tool) zijn soms behoorlijk ingewikkeld. Daarom heeft branchevereniging OVAL (organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) de ‘Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling’ (pdf) opgesteld. In de leidraad biedt OVAL handvatten bij de keuze voor de inrichting van het arbo- en verzuimbeleid. Daarbij komt de keuze voor een maatwerk- of vangnetregeling (tool) ter sprake en de mate waarin de eigen regie kan toe- of afnemen. Ook komen de wettelijke spelregels en verantwoordelijkheden van de werkgever aan bod.

Arbodienst ondersteunt u bij verzuim

Uw organisatie werkt in eerste instantie via de vangnetregeling. Daarvoor moet de werkgever een contract afsluiten met een wettelijk gecertificeerde arbodienst. Die biedt onder andere bijstand bij verzuim, de RI&E en keuringen. Daarnaast kan de arbodienst wettelijk verplichte kerndeskundigen zoals de bedrijfsarts inschakelen. Op de keuze van de arbodienst is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) van toepassing.

Overeenstemming bereiken met OR voor maatwerkregeling

Bij een maatwerkregeling (tool) heeft de werkgever meer opties en kan hij de inschakeling van kerndeskundigen zelf regelen. Er is hierbij altijd een contract nodig met een bedrijfsarts. Voor de maatwerkregeling moet de werkgever echter wel overeenstemming bereiken met de OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Het overeenstemmingsrecht is sterker dan het instemmingsrecht. Zonder overeenstemming komt er geen maatwerkregeling, ook een gang naar de kantonrechter is daarbij niet mogelijk. De overeenstemming met de OR over de maatwerkregeling moet elke vijf jaar worden vernieuwd.