Vijf eisen aan contract met arbodienstverlener

15 mei 2015 | Door redactie

Minister Asscher van SZW wil de rol van de bedrijfsarts flink versterken en daarvoor gaat de Arbowet op de schop. Een belangrijk gevolg daarvan is dat er straks basiseisen gelden voor het contract dat uw werkgever afsluit met een arbodienst. Zorg dat uw OR vanuit zijn overeenstemmingsrecht straks toeziet op deze eisen!

U las in het nieuwsartikel ‘Wijzigingen van de Arbowet voor de OR’ al over de plannen voor meer duidelijkheid over en meer ruimte voor de rol van arbodienstverleners. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn vijf specifieke eisen geformuleerd die de bedrijfsarts meer mogelijkheden geven:

  • De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om de werkplek te bezoeken.
  • Werknemers mogen het oordeel van de bedrijfsarts altijd laten toetsen via een second opinion door een andere, onafhankelijke bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts wordt waar nodig meer betrokken bij het arbobeleid van uw organisatie via overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
  • De bedrijfsarts wordt – zwart-op-wit – verantwoordelijk voor het opsporen, vaststellen en melden van beroepsziekten. Ook moet hij bijdragen aan de preventie ervan in uw organisatie.
  • De bedrijfsarts moet een duidelijke klachtenprocedure hanteren.

Bedrijfsarts vanuit vangnet- of maatwerkregeling

De bedrijfsarts die in deze eisen genoemd wordt, kan een bedrijfsarts in dienst van een arbodienst zijn (vangnetregeling), maar ook een zelfstandig opererende bedrijfsarts (maatwerkregeling). De eisen moeten onderdeel worden van het basiscontract dat uw organisatie met de arbodienstverlener sluit.