Wat te doen bij klachten over een bedrijfsarts

3 februari 2011 | Door redactie

Een bedrijfsarts is vaak de belangrijkste deskundige van een arbodienst met wie de werknemer contact heeft. Toch is lang niet iedereen tevreden met de kwaliteit van de bedrijfsarts. Als arbodeskundige is het belangrijk dat u uw medewerkers adviseert over welke acties zij kunnen ondernemen als ze klachten hebben over de bedrijfsarts.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in dit bericht hebben veel Nederlandse werknemers hun twijfels over de aanpak van bedrijfsartsen. Werknemers zijn van mening dat bedrijfsartsen te veel handelen vanuit het belang van de werkgever. Als een werknemer een klacht heeft over een bedrijfsarts, kan hij verschillende acties ondernemen. U kunt hem hierbij helpen. In de eerste plaats is het vanzelfsprekend dat de werknemer zijn klacht met de bedrijfsarts zelf bespreekt. Als dit onvoldoende oplevert, kan de werknemer terecht bij de leiding van de arbo-organisatie. Elke arbodienst in Nederland moet een klachtenregeling hebben.

Instanties

Mocht het benaderen van het management van de arbodienst ook niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan de werknemer terecht bij verschillende instanties:

  • De onafhankelijke Geschillencommissie voor Arbodiensten; hier kan de werknemer terecht voor klachten over een onjuiste behandeling, maar niet voor medisch-inhoudelijke klachten.
  • Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; hier kan de werknemer aankloppen voor zowel klachten over het medisch inhoudelijk handelen als over een onjuiste behandeling.
  • UWV ; hier kan een deskundigheidsoordeel worden aangevraagd bij meningsverschillen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid.
  • Klachtencommissie Aanstellingskeuringen; hier kunnen potentiële werknemers terecht die een klacht hebben over de aanstellingskeuring.