Werkgever vaker naar bedrijfsarts voor preventieve zorg

24 november 2022 | Door redactie

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers voor de verzuimbegeleiding een bedrijfsarts inschakelen. Maar de bedrijfsarts kan veel meer betekenen voor de gezondheid van werknemers, zo stellen ze zelf. Volgends de NVAB wordt dat nog onvoldoende benut door werkgevers.

Een van de kerntaken van de bedrijfsarts is het begeleiden van zieke werknemers. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om voor de verzuimbegeleiding en re-integratie een bedrijfsarts in te schakelen. Ze doen dat via de arbodienst waarmee ze een contract hebben afgesloten of ze huren een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts in als ze de maatwerkregeling toepassen. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) stelt dat dit een te beperkte opvatting van het werk van de bedrijfsarts is. Deze zou veel meer kunnen betekenen voor de gezondheid en veiligheid in organisaties.

Preventie in basiscontract

Met de komst van het basiscontract is al meer nadruk op preventie komen te liggen. Daarin moet niet alleen de verzuimbegeleiding zijn geregeld, maar ook de mogelijkheid voor werknemers om een bedrijfsarts te consulteren met vragen over de eigen gezondheid in relatie tot het werk. Hiervoor hoeft de werknemer niet ziek te zijn; hij mag ook preventief langsgaan. Ook werkgevers kunnen de bedrijfsarts preventief inschakelen, onder andere door het signaleren van beïnvloedbaar verzuim. Op tijd ingrijpen kan voorkomen dat een werknemer zich genoodzaakt voelt zich ziek te melden. Ook op het gebied van leefstijl kan de bedrijfsarts adviseren.

Wettelijke taken bedrijfsarts

Voor de verzuimbegeleiding in organisaties is de bedrijfsarts wettelijk bevoegd tot het uitvoeren van bepaalde taken, waaronder:

  • het opstellen van een probleemanalyse na zes weken ziekteverzuim en een eindoordeel over de re-integratie;
  • het opvragen van medische informatie;
  • het verwijzen naar andere zorgverleners;
  • het vastleggen van informatie in een medisch dossier.

Verzuimbegeleiding zal altijd een van de hoofdtaken blijven, maar verzuimbegeleiding en preventie moeten hand in hand gaan, aldus de NVAB. Aan verzuim ligt altijd een oorzaak ten grondslag. Die moet organisatiebreed aangepakt worden. Dat kan met preventieve arbozorg.

Bijlagen bij dit bericht

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten
Wie is de bedrijfsarts?
Verdiepingsartikel