Zelf bedrijfsarts kiezen bij second opinion

20 december 2016 | Door redactie

Werknemers die gebruik willen maken van de second opinion bij een andere bedrijfsarts dan die van de werkgever, moeten zelf kunnen kiezen naar welke bedrijfsarts zij willen. Dat is de reactie van vakbond FNV in de internetconsultatie van het ministerie van SZW.

De vernieuwde Arbowet (tools) regelt dat werknemers een second opinion kunnen vragen bij een andere bedrijfsarts als zij het niet eens zijn met de bevindingen van de eigen bedrijfsarts. De regels hiervoor staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en zijn inmiddels online gepubliceerd voor internetconsultatie. In een reactie hierop laat vakbond FNV weten dat de werknemer de vrijheid zou moeten hebben om zelf te kiezen naar welke bedrijfsarts hij wil voor een second opinion.

Onafhankelijke bedrijfsarts niet betaald door werkgever

Bij voorkeur is dat een onafhankelijke bedrijfsarts die geen contract heeft met de werkgever. Deze wordt immers betaald door de werkgever en is dus moeilijk onafhankelijk te noemen. Zo staat het nu niet in het Arbobesluit. De werkgever moet nu in het contract met de bedrijfsarts of arbodienst de bedrijfsartsen vermelden waar de werknemer voor een second opinion terechtkan. Dat betekent dat de werknemer niet zelf kan kiezen welke bedrijfsarts hij hiervoor wil bezoeken.  

Invloed keuze bedrijfsarts via OR

Werknemers kunnen wel een zekere invloed uitoefenen via de ondernemingsraad (OR). Die heeft instemmingsrecht op het contract met de arbodienst. Het is dus verstandig om te kijken hoe de second opinion precies wordt geregeld in het contract na ingang van de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017. De OR kan zijn wensen voor raadpleging van een onafhankelijke bedrijfsarts nu al kenbaar maken.