Kan een huisarts advies geven over ziekteverzuim?

24 juli 2019

Eén van onze werknemers heeft van de huisarts het advies gekregen om het rustig aan te doen en niet te gaan werken. Moeten we ons hieraan houden?

In feite is een huisarts niet bevoegd om adviezen te geven die samenhangen met het werk van zijn patiënten. Daarvoor is hij niet opgeleid. Ziekte, werk en belastbaarheid vormen het terrein van de bedrijfsarts. Hij kan vaststellen wat er met de werknemer aan de hand is – deze gegevens blijven privé – en wat de werknemer nog wel kan doen – deze informatie geeft hij dan aan u door. Vervolgens moet u samen met de werknemer bekijken hoe u daaraan passende werkzaamheden kunt koppelen. De huisarts is hierin geen partij. Bijvoorbeeld: een huisarts kan bij een lichte hersenschudding de patiënt wel aanraden om televisie en computer een paar dagen te mijden, maar hij mag niet zeggen dat hij geen beeldschermwerk op zijn werk kan verrichten. Huisarts en bedrijfsarts mogen wel medische gegevens over de werknemer uitwisselen, maar alleen als de werknemer daar eerst toestemming voor heeft gegeven.

Werkhervatting

Op zich lijkt deze scheiding helder, maar het is in de praktijk vaker wat ingewikkelder, omdat een zieke werknemer meestal eerst naar zijn huisarts gaat en de bedrijfsarts pas na 6 ziekteweken erbij betrokken wordt. In uw geval moet u dus de bedrijfsarts inschakelen en hem om een oordeel vragen over de belastbaarheid van uw werknemer. Dit advies is dan leidend bij de eventuele werkhervatting.