Kunnen we kosten van de bedrijfsarts op een werknemer verhalen?

24 juli 2019

Een werknemer is niet komen opdagen bij een afspraak met de bedrijfsarts. Wij ontvangen hiervoor nu een factuur. Kunnen we de kosten op hem verhalen?

Een werknemer die afwezig is op het werk vanwege ziekte, moet meewerken aan zijn ziekteverzuimbegeleiding. Hiervoor zal ook contact met de bedrijfsarts nodig zijn. Als de werknemer desondanks niet verschijnt bij een afspraak met de bedrijfsarts en hierover niets laat weten (terwijl de arbodienst heeft verzocht om tijdig af te melden bij verhindering), zult u de kosten van de arbodienst bij de werknemer willen neerleggen. Maar helaas: dat wordt moeilijk. U kunt in principe alleen schade (kosten) van uw organisatie op een werknemer verhalen als hij die ‘opzettelijk of bewust roekeloos’ heeft veroorzaakt. Dit bewijzen zal ontzettend lastig zijn. U kunt wel in het verzuimreglement opnemen dat de werknemer moet betalen als hij zonder goede reden niet komt opdagen voor een afspraak met de bedrijfsarts. Maar juridisch is dit dus niet veel waard; de betaling afdwingen op basis van het verzuimreglement is geen mogelijkheid, omdat je hierin niet in het nadeel van de werknemer kunt afwijken van de wettelijke bepaling over aansprakelijkheid bij schade.

Opschorten

Om te voorkomen dat de werknemer nogmaals niet komt opdagen bij een afspraak en uw organisatie daardoor voor niets geld betaalt, kunt u hem erop wijzen dat u zijn loon mag opschorten als hij weigert om mee te werken. Mogelijk brengt dat risico hem in beweging!