Mag de huisarts bepalen of een werknemer kan werken?

24 juli 2019

De huisarts heeft één van onze werknemers aangeraden om het rustig aan te doen en niet te gaan werken. Moeten we ons neerleggen bij dit advies?

De huisarts mag eigenlijk geen adviezen geven die samenhangen met het werk van zijn patiënten. Daarvoor is hij niet opgeleid. Ziekte, werk en belastbaarheid vormen het terrein van de bedrijfsarts. Hij kan vaststellen wat er met de werknemer aan de hand is – deze gegevens blijven privé – en wat de werknemer nog wel kan doen – deze informatie geeft hij dan aan u door. Vervolgens moet u samen met de werknemer bekijken hoe u daaraan passende werkzaamheden kunt koppelen. De huisarts is hierin geen partij. Bijvoorbeeld: een huisarts kan bij een lichte hersenschudding de patiënt wel aanraden om televisie en computer een paar dagen te mijden, maar hij mag niet zeggen dat hij beter geen beeldschermwerk op zijn werk kan verrichten. Huisarts en bedrijfsarts mogen wel medische gegevens over de werknemer uitwisselen, maar alleen als de werknemer daar eerst toestemming voor heeft gegeven.

Helder

Op zich lijkt deze scheiding helder, maar het is in de praktijk vaker wat ingewikkelder, omdat een zieke werknemer meestal eerst naar zijn huisarts gaat en de bedrijfsarts pas na zes ziekteweken erbij betrokken wordt. In uw geval moet u dus de bedrijfsarts inschakelen en hem om een oordeel vragen over de belastbaarheid van uw medewerker. Dit advies is dan leidend bij de eventuele werkhervatting van uw medewerker.