Mag een online consult een bezoek aan de bedrijfsarts vervangen?

10 juli 2019

De bedrijfsarts is ver van onze locatie gevestigd en in ons eigen pand is geen ruimte. Mogen we ook alleen een online open spreekuur aanbieden?

Er staat nergens in een wet dat een online spreekuur verboden is. Wel geldt goed medisch gebruik om een patiënt in ieder geval persoonlijk te zien. Het hoe en wat van spreekuren per geval is aan de bedrijfsarts. Maar de werkgever is hoe dan ook verplicht het mogelijk te maken dat werknemers vrijelijk de bedrijfsarts bezoeken. Dit open spreekuur moet gefaciliteerd worden door de werkgever.

Reisafstand mag geen belemmering zijn

Natuurlijk kan de reisafstand een drempel opwerpen voor werknemers om preventief bij de bedrijfsarts langs te gaan. Ze moeten er tijd voor vrij maken en eventueel hun reiskosten declareren. Toch mag dit geen belemmering zijn. De werkgever moet het bezoeken van de bedrijfsarts zo makkelijk mogelijk maken. Zorg dus dat alle werknemers weten wie de bedrijfsarts is, waar hij spreekuur houdt en wanneer. Geef ook informatie over het declareren van kosten. Zorg dat dit kan zonder dat de werknemer bang hoeft te zijn dat anderen (lees: de werkgever of leidinggevende) kennis zullen nemen van zijn bezoek. Wat ook een optie kan zijn, is dat de bedrijfsarts in een flexruimte bij uw organisatie in de buurt op gezette tijden open spreekuur houdt. Die flexibele werkplekken zijn er tegenwoordig zelfs speciaal voor bedrijfsartsen. Die heeft dan een kant-en-klaar ingerichte praktijkruimte tot zijn beschikking.