Mag open spreekuur met een bedrijfsarts online verlopen?

22 juli 2019

Mogen we het open spreekuur met de bedrijfsarts ook online laten verlopen? De arts werkt namelijk niet in de buurt en ons pand biedt weinig privacy.

Een online spreekuur als vervanging van het in de Arbowet verplichte open consult van de bedrijfsarts mag niet. U kunt wel een online mogelijkheid voor consult of contact met de bedrijfsarts faciliteren. Maar u bent hoe dan ook verplicht het mogelijk te maken dat werknemers vrijelijk de bedrijfsarts bezoeken. Dit open spreekuur moet toegankelijk gemaakt worden door uw organisatie.

Flexruimte

Natuurlijk kan de reisafstand een drempel opwerpen voor werknemers om preventief bij de bedrijfsarts langs te gaan. Ze moeten er tijd voor vrijmaken en eventueel hun reiskosten declareren. Toch mag dit geen belemmering zijn. Uw organisatie moet het bezoeken van de bedrijfsarts zo makkelijk mogelijk maken. Zorg dus dat alle werknemers weten wie de bedrijfsarts is, waar hij spreekuur houdt en wanneer. Geef ook informatie over het declareren van kosten. Zorg dat dit kan zonder dat de werknemer bang hoeft te zijn dat anderen (lees: de werkgever of leidinggevende) kennis zullen nemen van zijn bezoek. Wat ook een optie kan zijn, is dat de bedrijfsarts in een flexruimte in de buurt van uw organisatie op gezette tijden een open spreekuur houdt. Die flexibele werkplekken zijn er tegenwoordig zelfs speciaal voor bedrijfsartsen. Die heeft dan een kant-en-klare ingerichte praktijkruimte tot zijn beschikking.