Wie draait op voor de kosten van een second opinion?

22 juli 2019

Een medewerker wil graag een second opinion van een andere bedrijfsarts. Wie draait er op voor de kosten?

Uw medewerker heeft het wettelijke recht om een bedrijfsarts te bezoeken. De Arbowet beschrijft in artikel 44 dat de kosten voor het uitvoeren van de wet niet voor de medewerker zijn. De kosten voor het bezoek aan de bedrijfsarts zijn voor rekening van de werkgever.

Lijst van bedrijfsartsen

De medewerker mag een bedrijfsarts bezoeken en heeft daarnaast volgens het Arbobesluit recht op een second opinion. De aanvraag daarvoor doet de medewerker in principe via de eerste bedrijfsarts. In het basiscontract dat uw organisatie heeft afgesloten met de arbodienstverlener moet een lijst van bedrijfsartsen zijn opgenomen waaruit de medewerker kan kiezen. Bij de keuze van één van deze bedrijfsartsen zijn de kosten voor de werkgever.

Niet in het basiscontract

De medewerker kan voor de second opinion ook bij een bedrijfsarts terecht die niet is opgenomen in het basiscontract. Dan kan uw organisatie die kosten op zich nemen, maar is dit niet verplicht. De kosten kunnen dus ook voor rekening van de medewerker komen. Deze optie is niet in het Arbobesluit opgenomen en daarom hoeft de eerste bedrijfsarts niet mee te werken. Hij hoeft dan geen informatie te verstrekken aan de tweede bedrijfsarts en is ook niet verplicht om iets te doen met de second opinion.