Bedrijfsarts

De bedrijfsarts geeft advies over preventiemaatregelen om ziekte te voorkomen. Zo kan hij handvatten geven – bijvoorbeeld in de vorm van organisatieadvies – om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Daarnaast houdt de bedrijfsarts zich bezig met ziekteverzuim en re-integratie. Hij probeert het ziekteverzuim terug te dringen en hij richt zich op de bevordering van re-integratie. Werknemers die (langdurig) ziek zijn geweest, kunnen met zijn hulp en planning terugkeren in de organisatie. Een aparte expertise van de bedrijfsarts zijn keuringen. De bedrijfsarts kan aanstellingskeuringen uitvoeren om te testen of een potentiële werknemer geschikt is voor bepaalde taken. 

Uitgelicht

Bedrijfsarts gaat werkgever helpen met rookvrije...

In 2040 moet Nederland rookvrij zijn. Dat hebben de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord afgesproken. Bedrijfsartsen willen...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 20-12-2019

Wat doen we tegen het hoge aantal ziekmeldingen...

Wij zien dat op maandag de meeste ziekmeldingen binnenkomen. Komt dit door misdragingen in het weekend? Wat doen we hiertegen?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Mag open spreekuur met een bedrijfsarts online...

Mogen we het open spreekuur met de bedrijfsarts ook online laten verlopen? De arts werkt namelijk niet in de buurt en ons pand biedt...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Kunnen we kosten van de bedrijfsarts op een werknemer...

Een werknemer is niet komen opdagen bij een afspraak met de bedrijfsarts. Wij ontvangen hiervoor nu een factuur. Kunnen we de kosten...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Een arbeidshygiënist beschermt de gezondheid

Preventie 4 minuten | 26-11-2021

De werkgever moet zich volgens de Arbowet laten bijstaan door kerndeskundigen: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeids- en organi...

De rol van de bedrijfsarts bij preventie

Bedrijfsarts 8 minuten | 08-10-2021

Preventie is een breed en veelgebruikt begrip. Wilt u aan de slag met een preventiebeleid in uw organisatie, dan moet u weten hoe de bedrijf...

Wie is de bedrijfsarts?

Bedrijfsarts 8 minuten | 08-10-2021

Als arboprofessional wilt u de werknemers in uw organisatie gezond houden en de bedrijfsarts kan u daarbij helpen. De bedrijfsarts houdt zic...

Infographics

Re-integratietraject

Re-integratie Publicatiedatum 01-12-2021

De Wet verbetering poortwachter legt werkgevers en werknemers al vanaf dag één van de ziekmelding verschillende verplichtingen op. Ook moet al na de eerste...

De kern- of arbodeskundige

Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum 18-03-2021

Organisaties moeten zich laten ondersteunen door een kerndeskundige (ook wel genoemd arbodeskundige). Een arbodeskundige adviseert organisaties over het verbeteren van...

Inspectie SZW en de RI&E

Inspectie SZW Publicatiedatum 14-05-2020

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt regelmatig onaangekondigd op bezoek bij bedrijven. Een van de controlepunten is of de arbozorgregels goed worden...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Vraag en antwoord

Hoe zorgen we voor de veiligheid van een werknemer die alleen werkt?
Alleen werken is niet verboden, maar omdat een werknemer in noodsituaties geen beroep kan doen op een collega of bhv’er, moet de werkgever wel maatregelen nemen om veilige arbeidsomstandigheden te waarborgen. Bepaalde groepen werknemers vragen extra aandacht en maatregelen. Een... Lees het hele antwoord