Bedrijfsarts

De bedrijfsarts geeft advies over preventiemaatregelen om ziekte te voorkomen. Zo kan hij handvatten geven – bijvoorbeeld in de vorm van organisatieadvies – om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Daarnaast houdt de bedrijfsarts zich bezig met ziekteverzuim en re-integratie. Hij probeert het ziekteverzuim terug te dringen en hij richt zich op de bevordering van re-integratie. Werknemers die (langdurig) ziek zijn geweest, kunnen met zijn hulp en planning terugkeren in de organisatie. Een aparte expertise van de bedrijfsarts zijn keuringen. De bedrijfsarts kan aanstellingskeuringen uitvoeren om te testen of een potentiële werknemer geschikt is voor bepaalde taken. 

Uitgelicht

Bedrijfsarts gaat werkgever helpen met rookvrije...

In 2040 moet Nederland rookvrij zijn. Dat hebben de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord afgesproken. Bedrijfsartsen willen...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 20-12-2019

Wat doen we tegen het hoge aantal ziekmeldingen...

Wij zien dat op maandag de meeste ziekmeldingen binnenkomen. Komt dit door misdragingen in het weekend? Wat doen we hiertegen?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Mag open spreekuur met een bedrijfsarts online...

Mogen we het open spreekuur met de bedrijfsarts ook online laten verlopen? De arts werkt namelijk niet in de buurt en ons pand biedt...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Kunnen we kosten van de bedrijfsarts op een werknemer...

Een werknemer is niet komen opdagen bij een afspraak met de bedrijfsarts. Wij ontvangen hiervoor nu een factuur. Kunnen we de kosten...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het stijgende ziekteverzuim beheersbaar houden

Verzuim 4 minuten | 18-01-2021

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt weer. Het lijkt een begrijpelijke reactie op corona. Maar er speelt meer, want het verzuim neemt al to...

Hoe gaat u om met conflicten tussen thuiswerkende werknemers?

Conflicthantering 6 minuten | 12-01-2021

Conflicten tussen collega’s komen natuurlijk regelmatig voor. Dit is niet anders nu iedereen thuis moet werken vanwege de huidige coronamaat...

Breng drempel om burn-outklachten te melden omlaag

Leidinggeven 5 minuten | 29-12-2020

De meeste organisaties hebben burn-outpreventie hoog op hun prioriteitenlijstje staan. Logisch, want er zijn alleen maar verliezers als iema...

Infographics

De kern- of arbodeskundige

Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum 18-03-2021

Bedrijven moeten zich laten ondersteunen door een kern- of arbodeskundige. Een arbodeskundige adviseert organisaties over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden...

Re-integratietraject

Re-integratie Publicatiedatum 24-09-2020

De Wet verbetering poortwachter legt werkgevers en werknemers al vanaf dag één van de ziekmelding verschillende verplichtingen op. Ook moet al na de eerste...

Inspectie SZW en de RI&E

Inspectie SZW Publicatiedatum 14-05-2020

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt regelmatig onaangekondigd op bezoek bij bedrijven. Een van de controlepunten is of de arbozorgregels goed worden...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Vraag en antwoord

Mogen wij werknemers preventief laten testen op corona?
Werknemers kunnen niet thuiswerken en u kunt op het werk zelf de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen niet toepassen? Preventief testen is dan de enige mogelijkheid voor uw werkgever om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor de werknemers te garanderen. In deze specifieke situatie... Lees het hele antwoord