Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit is een verzamelbegrip voor alle zaken die ervoor nodig zijn om de kernwerkzaamheden van uw onderneming uit te voeren, zowel onder normale als uitzonderlijke omstandigheden zoals een crisis.

Door in kaart te brengen wat de kernelementen van uw onderneming zijn, kunt u analyseren waar de belangrijkste kwetsbaarheden liggen. Zo kunt u op voorhand uitdenken wat u moet en wilt doen als een crisis uw onderneming doet stagneren (of hiertoe dreigt).

Nieuws

Startdatum strengere regels turboliquidatie is 'hard'

05-02-2024

Sinds 15 november 2023 gelden er strengere regels voor zogeheten turboliquidaties van bijvoorbeeld bv's. Die startdatum is een harde grens,...

Vragen over: de Balanced Scorecard

19-01-2024

De Balanced scorecard (BSC) een veelgebruikte methode om een organisatie in kaart te brengen. De methode vertaalt strategische doelen van e...

Te snel met stoppen onderneming: ontslag gaat niet door

04-12-2023

Bij het opheffen van een onderneming moeten ook de arbeidscontracten van werknemers worden beëindigd. Maar in een recente zaak heeft de kant...

Veranderingsbereidheid in de accountancy hoognodig

27-11-2023

De accountancysector moet nog de nodige stappen zetten om het vertrouwen terug te winnen. Dit is een van de bevindingen uit het rapport 'Dru...