Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit is een verzamelbegrip voor alle zaken die ervoor nodig zijn om de kernwerkzaamheden van uw onderneming uit te voeren, zowel onder normale als uitzonderlijke omstandigheden zoals een crisis.

Door in kaart te brengen wat de kernelementen van uw onderneming zijn, kunt u analyseren waar de belangrijkste kwetsbaarheden liggen. Zo kunt u op voorhand uitdenken wat u moet en wilt doen als een crisis uw onderneming doet stagneren (of hiertoe dreigt).

Nieuws

Veranderingsbereidheid in de accountancy hoognodig

27-11-2023

De accountancysector moet nog de nodige stappen zetten om het vertrouwen terug te winnen. Dit is een van de bevindingen uit het rapport 'Dru...

Voorkom bedrijfsdiscontinuïteit en sla acht op back-ups

10-11-2023

Investeren in digitale veiligheid draagt bij aan de continuïteit van uw organisatie. Als de organisatie ondanks alle beveiligingsmaatregelen...

Frauderisicoanalyse bij wettelijke controle kan beter

13-06-2023

Accountants doorlopen de verplichte stappen in de frauderisiconalayse, maar doen dit vaak te oppervlakkig. Daardoor dreigt het gevaar dat fr...

Ondernemingen investeren in IT ondanks hoge inflatie

05-06-2023

Door de huidige economische situatie voeren veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) besparingen door. Op het gebied van IT w...