Bedrijfsbrand leidt vaak tot faillissement

18 mei 2015 | Door redactie

Organisaties binnen het mkb blijken bedrijfsrisico’s te onderschatten. Zo verwacht slechts één op de tien ondernemers binnen het mkb dat een brand tot een faillissement leidt. In de praktijk blijkt echter dat de helft van de organisaties die door brand getroffen wordt, failliet te gaan.

Uit een onderzoek onder mkb-organisaties in opdracht van de Rabobank blijkt dat de meeste organisaties preventieve maatregelen nemen tegen risico’s zoals fraude, reputatieschade en schade door internetcriminaliteit. Hiervoor sluiten de organisaties echter geen verzekering af. De eventuele financiële schade nemen ze voor eigen rekening. Ondernemers sluiten wel een verzekering af voor risico’s zoals brand, inbraak, waterschade en ziekteverzuim.

De kans op een faillissement na een brand is groot

Mocht uw organisatie de dupe worden van een brand, dan is de kans groot dat uw organisatie binnen twee jaar failliet gaat. Dat geldt namelijk voor de helft van organisaties die door brand getroffen zijn. Na een brand zal het een tijdje duren voordat u weer op volle kracht kunt werken. Naast de materiele schade, gaat er bij een brand vaak ook belangrijke data verloren (denk aan klantbestanden of de administratie). Dat betekent dat zelfs als u een locatie heeft geregeld waar u tijdelijk werkplekken kunt inrichten, uw medewerkers nog niet aan de slag kunnen. U klanten verwachten echter wel service en zullen naar de concurrent overstappen als ze te lang moeten wachten. De concurrentie draait immers wel op volle toeren door.

Bedrijfsrisico’s in kaart brengen

Zorg dus dat u alle bedrijfsrisico’s goed in kaart brengt, de nodige preventieve maatregelen neemt om de risico’s tot een minimum te beperken en goede verzekeringen afsluit. Stel ook protocollen op voor verschillende scenario’s zodat u zo snel mogelijk weer producten of diensten aan klanten kunt leveren. Hoe langer u nodig heeft om te herstellen van de ontstane schade, hoe groter de kans is dat u klanten kwijtraakt.