Bij brand allereerst alarm slaan

13 augustus 2021 | Door redactie

Een van de basistaken van de bedrijfshulpverlener bij brand is het alarmeren van hulpdiensten. Pas daarna mag de bedrijfshulpverlening (bhv) in actie komen. De eerste taak is dan om de aanwezige personen in veiligheid te brengen.

Iedere bhv’er moet op de hoogte zijn van de alarmeringsinstructies binnen de organisatie. Ook moet hij weten op welke wijze hij een brandmelding moet doorgeven aan de brandweer en hoe hij brandweerlieden moet opvangen en begeleiden naar de brand (infographic). Binnen organisaties met een bhvteam, worden er één of meerdere bhv’ers aangewezen voor iedere taak. Er moet dus een duidelijke taakverdeling zijn. Dat betekent niet dat iedere bhv’er maar een deel van de kennis en verantwoordelijkheden heeft. Iedere bhv’er moet in ieder geval alle standaardtaken kunnen uitvoeren. Alarmeren, blussen, ontruimen en het opvangen van professionele hulpverleners horen daarbij.

Alarmeren altijd op eerste plaats

Als er veel verschillende acties zijn om te ondernemen, is het belangrijk dat de bhv’ers weten in welke volgorde ze de standaardtaken (artikel) moeten uitvoeren. Alarmeren staat altijd op de eerste plaats: als de brandweer is gealarmeerd, kunnen de bhv’ers beginnen met het in veiligheid brengen van personen en het bestrijden van de brand. De volgorde is belangrijk, het alarmeren en het voorkomen en beperken van persoonlijk letsel zijn de kerntaken die de bhv’er altijd als eerste zal uitvoeren. Hij moet er dan ook voor zorgen dat hij in staat is om dit te doen.

Bhv’er moet prioriteiten stellen

De bhv’er moet bij brand dus eerst denken aan zijn eigen veiligheid. De actie die hij onderneemt mag er nooit toe leiden dat de bhv’er zelf in nood komt. Hij moet immers kunnen evacueren en eerste hulp kunnen verlenen. Dreigt de bhv’er in gevaar te komen, dan moet hij het blussen van de brand overlaten aan de professionele hulpverlener, in dit geval de brandweer. Het kunnen stellen van prioriteiten, ook als er een hectische situatie is ontstaan, is een onmisbare competentie van de bhv’er.