Brandpreventie ook belangrijke taak voor bhv

17 mei 2023 | Door redactie

Brandpreventie is minstens zo belangrijk als de bedrijfshulpverlening zelf als er eenmaal brand uit zou breken. Goed geïnformeerde werknemers weten hopelijk wat ze moeten doen als het brandalarm afgaat. In dat verband is goede voorlichting en vooral het regelmatig houden van een ontruimingsoefening heel belangrijk.

Voor het opvangen van de eerste gevolgen en het evacueren van werknemers is er de bedrijfshulpverlening (bhv). Maar ook preventie is erg belangrijk. Daarbij hoort bijvoorbeeld goede voorlichting over de gevaren. De meeste slachtoffers vallen door het inademen van de vaak giftige rook. Door de rookontwikkeling kan ook de oriëntatie bemoeilijkt worden. Ga dus eens met collega's om de tafel zitten die (mede)verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsveiligheid. Bespreek de gevaren van brand en kijk hoe u samen aan brandpreventie te werken is. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Bij brandpreventie zijn de volgende zaken van (levens)belang:

  • voldoende brand- en rookmelders;
  • regelmatige controle van de brand- en rookmelders;
  • voldoende blusmiddelen die direct beschikbaar zijn en goed werken;
  • goede instructies voor alle bhv'ers ;
  • veilige en herkenbare vluchtroutes met werkende vluchtroutemarkering;
  • geen blokkades van looproutes door meubilair of andere spullen;
  • voldoende en goed getrainde bhv'ers.

Regelmatige ontruimingsoefening erg belangrijk

Verder is het erg belangrijk om regelmatig ontruimingsoefeningen te houden (tool). Een goede frequentie is eens per half jaar. Maak hier een draaiboek voor (infographic) en leg aan de werknemers uit waarom het belangrijk is zo'n oefening serieus te nemen. Als iedereen weet waarom bepaalde voorschriften opgesteld zijn, zijn zij ook eerder bereid om die voorschriften in acht te nemen. Een extra aandachtspunt vormen werkzaamheden aan en rond het bedrijfspand. Neem bijvoorbeeld extra veiligheidsmaatregelen als mensen van buiten komen om te lassen of dakbedekking aan te brengen. Zie er ook op toe dat het onderhoud van mechanische installaties, liften, stoppenkasten e.d. regelmatig wordt uitgevoerd. 

Bijlagen bij dit bericht