Brandstichting en kortsluiting vaak oorzaak bedrijfsbrand

19 augustus 2021 | Door redactie

Het Verbond van Verzekeraars publiceerde een overzicht van bedrijfsbranden in 2020. Voor de bhv van een organisatie is het belangrijk te anticiperen op de oorzaken en om extra aandacht te besteden aan de ruimten waar vaak brand blijkt te ontstaan.

Uit de Risicomonitor Bedrijfsbranden van het Verbond van Verzekeraars is nuttige informatie te halen voor de bhv van een organisatie. Zo blijkt de oorzaak van branden (tool) – en ook bedrijfsbranden – opvallend vaak brandstichting te zijn. Een tweede belangrijke oorzaak is kortsluiting, bijvoorbeeld in een defecte machine. Menselijke fouten staan op de derde plaats van oorzaken voor een bedrijfsbrand. Logischerwijs is de schade bij brandstichting het grootst, omdat de dader meestal een plek kiest die slecht beveiligd is en waar hij niet snel zichtbaar is. Ook gebruikt hij extra brandbaar materiaal. Voor machines zou regelmatig onderhoud al verschil kunnen maken. Veel apparatuur staat dag en nacht aan en een deel ervan zal alleen onderhoud krijgen als het apparaat kuren vertoont. Van goed onderhoud gaat dus ook een preventieve werking uit.  

Verblijfsruimten en keukens kwetsbaar

Volgens de monitor ontstonden van de 3.617 in 2020 gemelde bedrijfsbranden de meeste in panden met een industriële functie (30%), gevolgd door kantoren (23%) en winkels (20%). Oudere cijfers van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening maken duidelijk dat branden het vaakst ontstaan in verblijfsruimten, keukens en gangen, hallen en trappenhuizen. In bepaalde sectoren kunnen hier nog technische ruimten aan toegevoegd worden. De grootste schade (tool) ontstaat bij branden in de agrarische sector en bij bedrijven die goederen opslaan.

Bijlagen bij dit bericht