Denk ook aan bedrijfshulpverlening bij bedrijfsuitjes

1 maart 2023 | Door redactie

Ook al heeft een organisatie goed inzicht in de mogelijke risico's tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, toch zijn er altijd gebeurtenissen die niet te voorspellen zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het bedrijfsuitje. Dat vindt vrijwel altijd plaats op een andere locatie. Hoe zit het dan met de arboverplichting van de werkgever om te zorgen voor bedrijfshulpverlening?

De wet zegt niets expliciet over verplichte aanwezigheid van eigen bhv’ers tijdens bedrijfsuitjes. Meestal zijn er bhv’ers via de verhuurder van de locatie aanwezig, maar het is wel verstandig dit vooraf te checken. Zodra meerdere werkgevers verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld als een activiteit op locatie georganiseerd wordt door de aanbieder, dan is het aan te raden gezamenlijk te overleggen over risico’s. Want uiteindelijk blijft iedere werkgever verantwoordelijk voor zichzelf en zijn eigen werknemers (artikel). Besteedt de werkgever de organisatie van zo’n uitstapje helemaal uit aan een evenementenbureau, dan is dat bureau volledig verantwoordelijk. Een ongeval tijdens zo’n uitje wordt waarschijnlijk aangemerkt als werkgerelateerd, maar de werkgever kan zijn schade verhalen op het bureau.

Betrek eigen bhv’er bij organisatie bedrijfsuitje

Vanuit de zorgplicht voor de werknemers, is het verstandig dat de werkgever controleert of de evenementenorganisator genoeg ervaring heeft en bijvoorbeeld een (branche)-keurmerk. Inventariseer in elk geval altijd de risico’s bij het uitje en sluit zo nodig een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af. Betrek de eigen bhv’ers bij de organisatie van een bedrijfsuitje. Bhv’ers kunnen bijvoorbeeld een nuttige rol spelen bij preventie. Zij zien tenslotte in de praktijk waar het misgaat, hoe vaak en waarom. Deze informatie is erg waardevol bij het voorkomen van ongevallen en calamiteiten. En, al ligt dit niet vast in de wet, wijs bij afwezigheid van een eigen gediplomeerde bhv’er altijd iemand aan die de taken kan overnemen.

Werkgever heeft zorgplicht

Elke werkgever heeft een zorgplicht, ook als er maar één werknemer in dienst is (artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek). Dit houdt in dat de werkgever de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers moet beschermen. Zo moet hij ervoor zorgen dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt door bedrijfsongevallen (tool) of het ontstaan van beroepsziekten. Aan de hand van de restrisico’s uit de RI&E en de aard en grootte van de activiteiten van een bedrijf moeten er werknemers worden aangesteld als bedrijfshulpverlener (artikel 15, lid 1 van de Arbowet). Dit betekent dat er te allen tijde minimaal één werknemer beschikbaar moet zijn voor de bhv. Die taak mag de werkgever overigens ook zelf op zich nemen.

Meer informatie over het regelen van een solide bhv-organisatie vindt u in de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie.