Eerste hulp verlenen bij een aanslag

28 maart 2017 | Door redactie

Het Rode Kruis trok onlangs aan de bel: de meerderheid van de Nederlanders durft geen eerste hulp te verlenen bij een aanslag. Daarom publiceerde de hulporganisatie een lijst met tips voor handelen in crisissituaties. Ook nuttig om te delen met bedrijfshulpverleners en andere werknemers.

Uit onderzoek in opdracht van hulporganisatie het Rode Kruis blijkt dat 55% van de Nederlanders zich niet voldoende bekwaam voelt om EHBO te verlenen als zich een aanslag zou voordoen. Bijna de helft van de ondervraagden denkt er niet aan om eerst zichzelf in veiligheid te brengen, terwijl dat een voorwaarde is om hulp te kunnen verlenen.  Ook weet maar een derde dat een brandwond gekoeld kan worden met alles wat drinkbaar is als er geen water in de buurt is. En slechts 5% weet wat te doen bij brand.

EHBO-tips bij crisissituaties

Om te helpen heeft het Rode Kruis een lijst van do's-and-don'ts en EHBO-tips bij crisissituaties gepubliceerd.  Nu is de kans voor werknemersom op de werkplek bij een aanslag betrokken te raken wellicht kleiner dan voor bezoekers van een stationshal of andere openbare ruimte, maar het is nuttig om de informatie te delen. Bedenk ook eens of de BHV in uw eigen organisatie wel voldoende getraind is voor eerstehulpverlening (tool) in crisissituaties zoals bij brand of een ongeval. Niet iedere BHV-training oefent deze situaties uitgebreid. Misschien is er behoefte aan extra oefening.

BHV verplicht voor alle werkgevers

In artikel 3 van de Arbowet staat dat elke werkgever verplicht is om maatregelen te treffen om de bedrijfshulpverlening te regelen en voorbereid te zijn op brand, ongevallen en ontruiming. Artikel 15 van de Arbowet schrijft voor dat de werkgever zich hierin moet laten bijstaan door één of meerdere deskundige BHV’ers.  Elke organisatie met één of meer werknemers moet een BHV hebben. Hiervoor tellen ook uitzendkrachten en vakantiewerkers mee.