Goed onderhoud AED kan levens redden

16 maart 2023 | Door redactie

Steeds meer organisaties beschikken over een hartdefibrillator, maar vergeten wordt dat deze AED ook regelmatig nagekeken moet worden. Periodiek onderhoud is noodzakelijk, anders neemt de kans toe dat het apparaat niet werkt als het nodig is. Dat kan levens kosten.

Als hartdefibrillatoren (AED) niet goed onderhouden worden, neemt het risico toe dat ze niet werken op het moment dat ze nodig zijn. Bij AED’s kunnen op een gegeven moment de batterijen leeg raken of de elektroden doen het na verloop van tijd niet meer. De elektroden hebben een levensduur van ongeveer twee jaar en batterijen gaan rond de vier jaar mee. Als er iets mis is met het apparaat, is het dus niet meer mogelijk om iemand met een hartprobleem te helpen. En dat terwijl de combinatie van reanimatie en een AED de overlevingskans bij een hartstilstand tot wel 70% kan vergroten.

AED niet verplicht maar wel aanbevolen

De werkgever is niet verplicht om een AED in huis te hebben, maar het wordt wel aanbevolen. Een AED draagt bij aan veilige arbeidsomstandigheden. De bedrijfshulpverleners (bhv) moeten bij calamiteiten eerste hulp kunnen verlenen en reanimatie kan daarvan een onderdeel zijn. De bhv’ers moeten tijdens hun opleiding oefenen met reanimatie en dan wordt ook het gebruik van de AED getraind. Het grote voordeel van zelf een AED op de werkvloer hebben, is dat alle werknemers de AED kunnen gebruiken. De instructies zijn zo opgesteld, dat iedereen ze moet kunnen uitvoeren.

Instructie AED in andere talen

Om te zorgen dat echt iedereen in de organisatie de AED kan gebruiken, is de aanschaf van een meertalige AED een verstandige keuze. Dat maakt het mogelijk dat ook werknemers die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen, het apparaat kunnen bedienen. Er zijn AED’s die zowel instructies in het Nederlands als in het Engels, Frans of Duits geven. De bhv’ers die training hebben gehad in het bedienen van de AED kunnen deze kennis overdragen aan de overige werknemers. De bhv kan bijvoorbeeld instructiekaarten laten maken voor reanimatie en gebruik van de AED.