Maak een actieplan voor grote bedrijfsrisico’s

21 mei 2015 | Door redactie

Wist u dat de helft van de organisaties die door een brand wordt getroffen binnen twee jaar failliet gaat? Het is dan ook zaak om het risico te beperken en weet hoe u de organisatie zo snel weer productief krijgt als er toch wat gebeurt.

Ook al sluiten de meeste werkgevers wel een verzekering af voor risico’s als brand, inbraak, waterschade en ziekteverzuim, toch blijken veel organisaties het na een brand uiteindelijk niet te redden. Uit een onderzoek onder mkb-organisaties in opdracht van de Rabobank blijkt dat de helft van de organisaties na een bedrijfsbrand binnen twee jaar failliet gaat. 

Vaak belangrijke gegevens verloren bij brand

Als uw organisatie het slachtoffer is van een bedrijfsbrand, zal het uiteraard een tijdje duren voordat u weer op volle kracht kunt werken. Naast de materiële schade gaan er bij een brand vaak ook belangrijke gegevens verloren (denk aan klantbestanden of de administratie). Dat betekent dat zelfs als er een locatie is geregeld waar u tijdelijk werkplekken kunt inrichten, de medewerkers nog niet aan de slag kunnen. Tegelijkertijd verwachten klanten wel dat de dienstverlening snel weer wordt opgepakt.

Inventarisatie, preventie en verzekeringen

Om het risico op dit scenario tot het minimum te beperken, is het essentieel dat alle bedrijfsrisico’s in uw organisatie in kaart zijn gebracht, de nodige preventieve maatregelen zijn genomen en dat de werkgever goede verzekeringen heeft afgesloten. Het is slim om voor de grootste bedrijfsrisico’s een actieplan op te stellen dat u helpt om zo snel mogelijk weer productief te zijn. Hoe langer u nodig heeft om te herstellen van de ontstane schade, hoe groter de kans is dat uw organisatie klanten kwijtraakt.