Nieuwe richtlijnen voor eerste hulp BHV’er

22 april 2016 | Door redactie

Onlangs zijn de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 gepubliceerd. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) kunnen deze voorschriften doornemen en eventueel raadplegen als zij eerste hulp moeten verlenen.

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 zijn ontwikkeld voor opleidingen op het gebied van Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO). In het document staan de voorbereidingen die een eerstehulpverlener moet treffen en wat de uitgangspunten zijn voor het bijstaan van een slachtoffer. De maatregelen die een eerstehulpverlener kan nemen, verschillen natuurlijk per situatie. Denk daarbij aan eerste hulp bij brandwonden, hartklachten of een paniekaanval. Hier is in de richtlijnen dan ook veel aandacht voor.

BHV’er kan terugvallen op voorgeschreven handelingen

Eerstehulpverlening is binnen organisaties doorgaans een taak van BHV’ers (tools). Voor deze werknemers kan het dus zinvol zijn om de nieuwe richtlijnen (pdf) door te nemen en deze bovendien op een makkelijk hervindbare plek op te slaan. Een BHV’er kan zijn kennis dan up-to-date houden en desnoods de benodigde informatie opzoeken als hij eerste hulp moet verlenen en twijfelt over de beste aanpak.
In de Arbowet is bepaald dat BHV’ers voldoende moeten zijn opgeleid om hun taken te kunnen uitvoeren. Werkgevers doen er daarom goed aan om in de gaten te houden dat BHV’ers tijdens hun BHV-opleiding voldoende leren over eerstehulpverlening.

Richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Oranje Kruis, het Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening. De handelingen die zij in de richtlijnen omschrijven, zijn voor een groot deel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.