Oefenen ontruiming wettelijk verplicht

5 maart 2021 | Door redactie

Een ontruimingsplan kan er op papier prachtig uitzien, wat telt is, dat het in de praktijk werkt. Om daarachter te komen, moet een ontruiming geoefend worden. Bij voorkeur in ieder geval jaarlijks. Hierbij kunnen preventiemedewerker en bedrijfshulpverlening (bhv) samenwerken.

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht ervoor te zorgen dat ‘bhv’ers beschikken over een zodanige opleiding dat zij hun taken naar behoren kunnen vervullen’. Hieruit volgt dat hij zorgt voor een adequate opleiding, voldoende herhalingscursussen én periodiek geplande oefeningen.

Doet hij dit niet, dan zijn de bhv’ers mogelijk niet voldoende op hun taak voorbereid en blijft de werkgever dus in gebreke. Vroeger stond in het Arbobesluit stond een artikel dat een jaarlijkse ontruimingsoefening verplicht stelde. Die eis is verdwenen. Toch blijft het advies om jaarlijks te oefenen.

Organisatie ontruiming door preventiemedewerker

Het oefenen van een ontruiming zorgt ervoor dat werknemers weten wat ze moeten doen als er een bij een calamiteit. Ook kunnen eventuele gebreken die er op de tekentafel niet waren, aan het licht komen. De organisatie van de ontruimingsoefening is in handen van het hoofd bhv of de preventiemedewerker.  Het is verstandig te beginnen met een aangekondigde oefening.  Werknemers worden op de hoogte gebracht van de aanstaande ontruimingsoefening en de bhv’ers maken een plan van aanpak met een rolverdeling. Bij zo’n oefening gaat het vooral om het bekend raken met vluchtwegen en procedures.

Ontruiming op automatische piloot

Het risico van aangekondigde ontruimingen is dat er onder medewerkers een soort automatisme sluipt. Het verloop van de oefening is bekend en de reacties van werknemers daardoor ook. De kans is groot dat ze op de automatische piloot achter een bhv’er aan lopen en niet meer alert zijn en geconcentreerd.. het kan helpen de oefeningen in een ander jasje te steken. Een quiz is bijvoorbeeld is een goede manier om de kennis van ontruimen van werknemers te testen. Zij moeten immers zelf de antwoorden geven op vraagstukken over ontruimen. Zo worden de werknemers aan het denken gezet.

Bijlagen bij dit bericht