Risico op brand verkleinen door toezicht

20 maart 2015 | Door redactie

Jaarlijks ontstaat bij een groot aantal bedrijven brand. In veel gevallen ligt de oorzaak bij de mens: onoplettendheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden bijvoorbeeld. Veel bedrijven komen een brand nooit te boven en moeten de activiteiten staken; de schade is dus groot. Reden te meer om de brandveiligheid structureel te controleren.

Als er in een bedrijf brand uitbreekt, komt dat één op de tien keer door menselijk falen. Reden te meer om structureel de brandveiligheid te controleren. Oorzaak nummer één is onzorgvuldigheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Blijkbaar kunt u niet te veel voorlichting en werkinstructies geven. Zorg daarom dat dit goed in orde is in uw organisatie. Ook onveilig gebruik van elektrische installaties is een beruchte veroorzaker van brand. Allemaal situaties waarbij menselijk handelen bepalend is. U kunt de meeste branden dus voorkomen.

Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden invullen

Breng in kaart welke brandgevaarlijke werkzaamheden er in uw organisatie plaatsvinden. Ga na of de werknemers wel voldoende op de hoogte zijn van de risico’s; met andere woorden, is de veiligheidsinstructie voldoende? Vraag u ook af of u hier wel voldoende toezicht op laat houden. Het kan zijn dat u hiervoor extra mensen zult moeten aanstellen. Om u te helpen de risico’s van de werkzaamheden aan te geven en te bepalen welke veiligheidsmaatregelen u moet treffen, kunt u het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden gebruiken van het Verbond van Verzekeraars en MKB Nederland. Dit kunt u laten invullen door de uitvoerder(s) van de werkzaamheden.