Samenwerking OR en bhv werpt vruchten af voor arbobeleid

3 december 2018 | Door redactie

Bedrijfshulpverlening vormt een cruciaal onderdeel van het arbobeleid. Arbeidsomstandigheden zijn een belangrijk onderwerp voor elke OR en daarom doet de raad er goed aan om nauw samen te werken met de bhv’ers in de organisatie.

Voor een goede samenwerking tussen OR en bedrijfshulpverleners (tools) is het belangrijk dat de twee partijen regelmatig met elkaar overleggen. Dat overleg kunnen zij op de volgende manieren inrichten:

  • één of meerdere bhv’ers kunnen plaatsnemen in de arbocommissie van de OR (als deze aanwezig is);
  • één of meerdere bhv’ers kunnen aanwezig zijn bij de OR-vergadering als het onderwerp bhv op de agenda staat;
  • OR en bhv kunnen regelmatig bijpraten in een aparte bespreking of als onderdeel van de OR-vergadering;
  • één of meerdere bhv’ers kunnen aanwezig zijn bij de overlegvergadering tussen OR en bestuurder als het onderwerp bhv op de agenda staat.

Bhv’er nuttige bron van informatie bij opstellen RI&E

In de samenwerking tussen OR en bhv zal de bedrijfshulpverlening centraal staan. Een slimme OR roept de hulp van de bhv’ers ook in bij het opstellen en aanpassen van het arbobeleid in bredere zin. Bhv’ers kunnen bijvoorbeeld een nuttige rol spelen bij preventie. Zij zien tenslotte in de praktijk waar het misgaat, hoe vaak en waarom. Deze informatie is erg waardevol bij het voorkomen van ongevallen en calamiteiten en komt van pas bij het aanpassen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools) en het bijbehorende plan van aanpak.