Slecht onderhouden AED kan leven kosten

12 januari 2016 | Door redactie

Door slecht onderhoud van hartdefibrillatoren bestaat de kans dat deze niet werken op het moment dat ze nodig zijn. Werkgevers schaffen de AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) wel aan, maar kijken er vervolgens niet vaak meer naar om. Omdat regelmatig onderhoud noodzakelijk is, kan dat dus gevaarlijke situaties opleveren!

Bij AED’s komt het regelmatig voor dat de batterijen leeg raken of de elektroden na verloop van tijd niet meer werken. Daar waarschuwen de leveranciers van de apparaten voor. De elektroden blijken een levensduur van twee jaar te hebben en voor de batterijen is die levensduur vier jaar. Als er iets mis is met het apparaat, is het dus niet meer mogelijk om iemand met een hartprobleem te helpen. En dat terwijl de combinatie van reanimatie en een AED de overlevingskans bij een hartstilstand tot wel 50% kan vergroten. Vaak weten werkgevers niet dat het apparaat ook onderhoud nodig heeft of willen ze de onderhoudskosten (in de vorm van een servicecontract) niet betalen.

Onduidelijkheid over onderhoud bij AED

In 2013 had de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook al geconstateerd dat er onduidelijkheid bestond over het gebruik van de AED en het voorgeschreven onderhoud door de fabrikant. De inspectie stuurde de fabrikanten toen een brief met het verzoek om de gebruikers van de AED’s nogmaals op de hoogte te stellen van deze punten.

Voldoende BHV’ers voor EHBO en AED

Elke organisatie is verplicht om voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers)  in huis te hebben. BHV’ers verlenen eerste hulp bij ongevallen en moeten ook kunnen reanimeren. Het is verder belangrijk om de AED in uw organisatie te registreren bij de oproepsystemen Hartveilig wonen of HartslagNu. Nederland heeft tussen de 60.000 en 80.000 AED’s. U vindt de locaties van AED’s snel met de EHBO-app van het Rode Kruis.