Verzekering bhv eerder noodzaak dan luxe

26 juni 2024 | Door redactie

Natuurlijk wordt een bhv’er opgeleid om zo veilig mogelijk te werken. Toch kan er tijdens noodsituaties van alles misgaan. De werkgever is aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens bhv-acties. Dat roept de vraag op of bhv’ers verzekerd moeten zijn.

De Arbowet laat er geen misverstand over bestaan: de werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de organisatie. Ook als hij arbotaken heeft uitbesteed aan de bedrijfshulpverlening of de preventiemedewerker. Dat maakt dat hij ook aansprakelijk is als de veiligheid in gevaar komt. Het is voor de werkgever wel mogelijk om de bhv-taken te delegeren, maar niet de verantwoordelijkheid ervoor. Gaat er iets mis tijdens de bedrijfshulpverlening, dan valt dat onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Die is daarmee aansprakelijk voor:

  • letsel dat BHV’ers oplopen tijdens het uitvoeren van hun bhv-taken;
  • schade die BHV’ers veroorzaken tijdens het uitvoeren van hun bhv-taken.

BHV’er verzekeren via bhv-opleiding

Meestal zal de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven de schade dekken die een bhv’er lijdt of veroorzaakt. Bhv’ers zijn tenslotte ook gewoon werknemers. Het is wel aan te raden om dit na te vragen. Lopen bhv’ers grotere risico’s dan gewone werknemers, dan zal de verzekeraar meestal extra maatregelen verwachten of de premie naar boven bijstellen. Neem deze risico’s op in de RI&E! Ook sommige bhv-opleiders bieden een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering aan. Die is gekoppeld aan het bhv-basisdiploma. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als de bhv’er zijn hulp verleent aan derden, zowel met als zonder opdracht van de werkgever. De ongevallenverzekering biedt dekking bij de uitvoering van bhv-taken wanneer de bhv’er (ook tijdens de trainingen) zelf, als gevolg van letsel opgelopen bij een bhv-taak, overlijdt of (deels) blijvend invalide wordt.

Bijlagen bij dit bericht

Train bhv op de werkplek
Verdiepingsartikel
Voorbeeld bhv-plan
Tools | Formulieren