Weet u welke werknemer kan reanimeren?

6 juli 2015 | Door redactie

Het Rode Kruis stelt dat 74% van de Nederlanders niet goed weet wat te doen als iemand een hartstilstand krijgt. Ook weet bijna 60% niet waar de dichtstbijzijnde Automatische Externe Defibrillator (AED) hangt. Deze ontbrekende kennis en kunde kan levens kosten, ook in uw organisatie.

Volgens het Rode Kruis is slechts 29% van de Nederlanders bereid om zelf te starten met een reanimatie. 43% begint pas met reanimeren als er verder niemand aanwezig is die hiertoe in staat is. Bij een hartstilstand is het echter belangrijk dat eventuele omstanders zo snel mogelijk actie ondernemen. Als een AED beschikbaar is en deze op de juiste manier binnen zes minuten na de hartstilstand gebruikt wordt, kan de AED samen met reanimeren de overlevingskans tot wel 50% vergroten. De AED is een apparaat dat elektrische schokken afgeeft waardoor het hart weer op gang kan komen.

Goede BHV belangrijk bij hartstilstand

Een hartstilstand kan natuurlijk ook op het werk plaatsvinden. Een goed getrainde bedrijfshulpverlener (BHV’er) is bij zo’n ongeval in staat om hulp te verlenen. De wet verplicht uw organisatie dan ook om voor voldoende BHV’ers te zorgen, maar in de praktijk blijkt dat niet elke werkgever dit goed geregeld heeft. Neem daarom de situatie in uw organisatie nog eens onder de loep. Welke werknemers kunnen reanimeren? Zijn er AED’s op de werkvloer? En weten werknemers waar zij een AED of BHV’er kunnen vinden?

Zorg voor communicatie over BHV en AED

Neem maatregelen als blijkt dat uw organisatie onvoldoende in staat is om hulp te verlenen. Dit begint met het verbeteren van de BHV en de communicatie over BHV richting de werknemers. Laat daarnaast werknemers eventueel een EHBO-cursus reanimatie volgen.
Werknemers kunnen zich ook inlezen op de site van het Rode Kruis en de EHBO-app downloaden. In deze app is ook te vinden waar de dichtstbijzijnde geregistreerde AED zich bevindt.