Werkgevers oefenen ontruiming niet

14 januari 2016 | Door redactie

Uit onderzoek blijkt dat veel werknemers nog nooit hebben deelgenomen aan een ontruimingsoefening. Werkgevers behoren echter jaarlijks het ontruimen van de werkplek te oefenen.

Kantoormeubelleverancier Manutan heeft zo’n 1.000 Nederlandse werknemers naar de veiligheidsmaatregelen van hun werkgevers gevraagd. Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna de helft van de ondervraagden nog nooit een ontruiming heeft geoefend. De werkgevers schieten hierin tekort: zij zouden minimaal eens per jaar een ontruimingsoefening (tools) moeten organiseren om enige zekerheid in te bouwen dat werknemers zich in noodsituaties in veiligheid kunnen brengen.

Zorg eerst voor ontruimingsplan

De basis voor de ontruimingsoefening is het ontruimingsplan (tool) waarin de werkgever bijvoorbeeld opneemt hoe er in een noodsituatie alarm wordt geslagen, welke vluchtwegen (tool) er zijn en wie een ontruiming coördineert. Hoewel het document verschilt per organisatie, komen een aantal punten altijd terug in het ontruimingsplan. In het onderzoek van Manutan gaf 32% van de werknemers aan dat zijn organisatie niet zo’n plan heeft of dat hij niet weet of het is opgesteld.

Communiceer over BHV, EHBO en brandblussers

De ontruimingsoefening is voor de werkgever een goede manier om te controleren of het ontruimingsplan in de praktijk werkt. Doorgaans begeleiden de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) de evacuatie, maar een derde van de werknemers weet niet precies welke collega’s de BHV-rol (tools) vervullen. Daarnaast weet een fors gedeelte de EHBO-koffer (tool) of brandblusser (tool) niet te vinden. Een deel van de werkgevers moet hier dus meer en duidelijker over communiceren.