Zijn er genoeg bhv’ers aanwezig in de zomer?

19 april 2023 | Door redactie

Het is weer (bijna) vakantietijd! Dat betekent dat veel werknemers op vakantie gaan. Ook de bedrijfshulpverleners van een organisatie zijn waarschijnlijk een paar weken afwezig. Het is de taak van de arboadviseur om ervoor te zorgen dat er altijd genoeg bhv’ers aanwezig zijn.

De aanwezigheid van een bedrijfshulpverlener kan bij een ongeval of calamiteit het verschil maken tussen leven en dood. Bhv’ers verlenen eerste hulp en wijzen bijvoorbeeld bij een brand de andere werknemers van uw organisatie waar ze heen moeten. Ook helpen ze bij reanimaties. Als er geen bhv’er aanwezig is, lopen andere werknemers dus meer risico dan anders. Ook in de zomerperiode moeten er daarom altijd voldoende bhv’ers aanwezig zijn. Controleer op tijd of dat ook het geval is.

Er moet minimaal één bhv’er aanwezig zijn

Iedere organisatie moet er volgens de Arbowet voor zorgen dat er altijd minimaal één bhv’er aanwezig is: ze kunnen dus nooit allemaal tegelijk op vakantie. Het precieze aantal bhv’ers dat in uw organisatie aanwezig moet zijn, staat overigens niet in de wet. Dat is namelijk afhankelijk van de specifieke bedrijfsrisico’s (tool). Dit moet dus worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E, tool)

Werkgever moet meedenken over een oplossing

Het is belangrijk om op tijd te signaleren of de bezetting van bhv'ers onder het minimum dreigt te komen. Als de bhv’ers van uw organisatie er dan onderling niet uitkomen of als er toch momenten blijken te zijn dat er geen bhv’er aanwezig is, moet dit onder de aandacht van de werkgever gebracht worden. De Arbeidsinspectie kan namelijk een boete opleggen als er onvoldoende bhv'ers aanwezig zijn. De werkgever moet dus meedenken over een oplossing. Een vakantie- en verlofplanning (tool) kan eventueel helpen bij het plannen van de vakanties.