Zijn er genoeg BHV’ers aanwezig in de zomer?

4 juli 2019 | Door redactie

Het is weer (bijna) vakantietijd! Dat betekent dat veel werknemers op vakantie gaan. Ook de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van een organisatie zijn waarschijnlijk een paar weken afwezig. Het is de taak van de arboprofessional om ervoor te zorgen dat er altijd genoeg BHV’ers aanwezig zijn.

De aanwezigheid van een BHV’er kan bij een ongeval of calamiteit het verschil maken tussen leven en dood. BHV’ers verlenen eerste hulp en wijzen bijvoorbeeld bij een brand de andere werknemers van uw organisatie waar ze heen moeten. Als er geen BHV’er aanwezig is, lopen andere werknemers dus meer risico dan anders. Ook in de zomerperiode moeten er dus altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Als u dat nog niet gedaan heeft, is dit het moment om te controleren of dat ook het geval is.

Er moet minimaal één BHV’er zijn

Iedere organisatie moet er volgens de Arbowet (tool) voor zorgen dat er altijd minimaal één BHV’er aanwezig is, ze kunnen dus nooit allemaal tegelijk op vakantie. Het precieze aantal BHV’ers dat in uw organisatie aanwezig moet zijn, staat overigens niet in de wet. Dat is namelijk afhankelijk van de risico’s en moet dus worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Werkgever moet meedenken over een oplossing

Als u op tijd aan de slag gaat met de vakantieplanning en de aanwezigheid van BHV’ers in de zomerperiode, kunt u uw werkgever erop wijzen als de BHV-bezetting niet goed geregeld is. Als de BHV’ers van uw organisatie er onderling niet uitkomen of er toch momenten blijken te zijn dat er geen BHV’er aanwezig is, moet dit onder de aandacht van de werkgever gebrachtworden. De werkgever moet dan meedenken over een oplossing. Een vakantie- en verlofplanning (tool) kan u helpen bij het plannen van de vakanties.