Zorg dat u meehelpt brand te voorkomen

Deze maand beginnen de Nationale Brandpreventieweken. Dit jaar is de aandacht gericht op het verkleinen van de kans op brand. Onder de slogan ‘Verklein de kans op brand’ krijgen burgers en bedrijven voorlichting en tips over brandpreventie.

2 oktober 2015 | Door redactie

De helft van de bedrijven die getroffen worden door brand, gaan binnen twee jaar failliet. Zij komen de gevolgen van een brand dus nooit te boven. Brandpreventie is van groot belang om deze schade te voorkomen, nog afgezien van de persoonlijke ongelukken die brand kan veroorzaken. Zelfs als uw organisatie niet zelf met brand te maken krijgt,wordt u met de gevolgen geconfronteerd als bij een collega thuis brand is uitgebroken.U krijgt dan te maken met calamiteitenverlof, werk dat moet worden overgenomen en soms langdurig verzuim. Collega’s die veel thuis werken, zouden ook op de hoogte moeten zijn van de preventiemaatregelen die ze kunnen nemen.

Rookmelders zijn vaak uitgeschakeld

Uit onderzoek van Instituut Fysieke Veiligheid (pdf) blijkt bijvoorbeeld dat weliswaar zeven van de tien huishoudens zijn uitgerust met minstens één rookmelder, maar dat slechts in 45% van de rookmelders ook goed werken. De reden dat veel mensen er geen hebben, is dat zij vinden dat ze vervelend piepen als de batterij leeg is, de melders te vaak voor niets afgaan en de batterijen verwijderd moeten worden om het alarm uit te zetten. Niet alleen gebrekkige voorbereiding vergroot het risico op brand. Werknemers willen vaak ook nog spullen meenemen voordat ze zichzelf in veiligheid brengen.