Moeten wij een BHV'er een vergoeding betalen?

22 juli 2019

Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken?

Werknemers die ook bedrijfshulpverlener (bhv’er) zijn, hebben in principe geen recht op een vergoeding. Zij kunnen wel in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding, maar een bhv’er maakt in de praktijk weinig onkosten. De meeste bhv’ers volgen namelijk de bhv-cursus of herhaalcursus onder werktijd op kosten van de organisatie. Misschien dat u daarnaast wat reiskosten moet betalen.

Cao en arbeidsovereenkomst

De wet vermeldt dus niets over een vergoeding. Bhv’ers doen er wel goed aan om de cao en arbeidsovereenkomst even te raadplegen. In deze documenten kan namelijk wel zijn vastgelegd dat bedrijfshulpverleners een vergoeding ontvangen. Als dat het geval is, is uw organisatie toch verplicht om bhv’ers een vergoeding te geven. Uw organisatie is ook verplicht om de kosten voor bhv-cursussen te betalen en eventuele onkosten te vergoeden.

Stimulans voor aanmelding

Dat er in de wet niets is vastgelegd over een vergoeding, betekent niet dat uw organisatie geen vergoeding mág geven. Het is niet ongebruikelijk dat bhv’ers een kleine financiële tegemoetkoming (een paar honderd euro per jaar) krijgen voor de verantwoordelijkheid die zij op zich nemen. De vergoeding is vaak een stimulans voor werknemers om zich aan te melden als bhv’er. Wat extra geld kan dus een wervende werking hebben.Meer informatie over het regelen van een solide bhv-organisatie vindt u in de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie.