Welke opleidingen zijn er voor de bhv en zij die verplicht?

3 december 2021

Een van onze bedrijfshulpverleners heeft een andere baan gevonden en gaat dus helaas weg. Er is een vrijwilliger die zijn bhv-taken wil overnemen, maar die heeft geen ervaring. Is hij verplicht hiervoor een opleiding te volgen en welke?

Het volgen van een opleiding voor bedrijfshulpverlening (bhv) is niet wettelijk verplicht, maar wel aan te bevelen. Verkeerd handelen bij calamiteiten, zoals brand of een lekkage van stoffen, kan ernstige gevolgen hebben: denk aan materiële schade of persoonlijke ongevallen.

Voldoende deskundigheid bhv

In de Arbowet staat dat de bedrijfshulpverleners (bhv’ers) in uw organisatie moeten beschikken over voldoende deskundigheid. Wat dat is en wanneer dat punt bereikt is, staat er niet bij. Dat houdt in dat u ervoor moet zorgen dat uw bedrijfshulpverleners een dusdanige opleiding of cursus hebben gevolgd dat ze in ieder geval in staat zijn de wettelijke taken van de bhv uit te voeren:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO) en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het bestrijden van (beginnende) brand;
  • het alarmeren en evacueren van medewerkers en bezoekers tijdens noodsituaties.

Om deze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, moet een bhv’er in elk geval snel en effectief kunnen optreden als zich een calamiteit voordoet.

Bedrijfshulpverlening & EHBO

Ook moet hij professionele hulp kunnen inschakelen als dit nodig is, waarbij hij – tot deze hulp arriveert – zelf zo veel mogelijk moet kunnen doen om letsel en schade te beperken. Het is dan ook erg belangrijk dat de bedrijfshulpverlener voldoende theoretische én praktische kennis heeft op het gebied van EHBO.

In een basisopleiding komen in ieder geval aan bod: EHBO, bestrijding van beginnende branden en ontruiming. Let op of hier ook praktijkoefeningen bij horen. Bhv’ers moeten vooral handelend optreden, dus oefenen is noodzakelijk.

Er zijn verschillende cursussen en trainingen voor de bhv en het aanbod waar u uit kunt kiezen is heel groot. De arbocatalogus of andere informatie van uw branche kan u wegwijs maken.

Bedrijfshulpverlening & de RI&E

Een totaaloverzicht van het aanbod vindt u onder andere bij het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), dat ook uitgever is van diverse les- en leermiddelen en een certificeringssysteem heeft. In de wet staan geen kwaliteitseisen voor bhv-opleidingen. Een certificering voor een opleider is dus niet verplicht en sommige opleidingsinstituten hebben een eigen certificaat.

De meeste bhv-basiscursussen zijn toegespitst op situaties in de kantooromgeving. Het spreekt voor zich dat een calamiteit in een chemische fabriek om een andere aanpak vraagt, maar ook een calamiteit in een school of een zorginstelling voor gehandicaptenopvang. Daarom zijn er ook gespecialiseerde bhv-opleidingen.

Om te bepalen wat uw organisatie nodig heeft, kijkt u naar de specifieke risico’s die in uw organisatie spelen. Die vindt u terug in de RI&E. Als het goed is, vindt u daar ook de risico’s die vragen om een aanvullende opleiding. Het is verstandig om bij de geïnventariseerde risico’s goed af te wegen of er een gespecialiseerde opleiding voor nodig is.

Typen bedrijfshulpverleners

Wat ook voorkomt, is dat er verschillende ‘typen’ bhv’er zijn: de breed opgeleide (brandveiligheid en EHBO), degene met alleen EHBO en de ontruimingsmedewerker. Deze laatste wordt ingezet om bij een calamiteit zo snel mogelijk het gebouw te ontruimen.

Nadat de bhv’ers een basisopleiding hebben gevolgd, moet u erop letten dat hun kennis en vaardigheden daarna up-to-date blijven. Het is dan ook raadzaam om de bedrijfshulpverleners minimaal één keer per twee jaar een herhalingscursus te laten volgen.

Vaker kan natuurlijk ook. Volgens de Arbowet moet de bhv aansluiten bij de risico’s in uw organisatie. Let dus ook op of bij- of nascholing nodig is als de RI&E ingrijpend wordt aangepast, bijvoorbeeld door een overname of fusie of een andere bedrijfsactiviteit.

Zorg voor voldoende deskundigheid

Hoe meer risico’s medewerkers en bezoekers lopen en hoe groter deze risico’s zijn, des te meer bedrijfshulpverleners u nodig heeft. Als uw organisatie meer dan één bedrijfshulpverlener heeft, kunt u ook denken aan het verdelen van de diverse bhv-taken. Als er maar altijd voldoende deskundige bhv’ers in het pand aanwezig zijn.