Bedrijfshulpverlening (bhv)

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal bhv’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd en er zijn ook geen harde opleidingseisen. Wel moeten er altijd voldoende bhv’ers aanwezig zijn en moeten zij in noodsituaties adequaat kunnen handelen. 

Volgens artikel 15 van de Arbowet heeft de bhv'er drie hoofdtaken. Ten eerste moet hij eerste hulp verlenen als zich ongevallen voordoen. Daarnaast moet hij brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken. Ten slotte is het aan de bhv'er om alarm te slaan in noodsituaties en alle personen die zich in het pand bevinden, te evacueren. Om te zorgen dat de bhv'er deze taken in noodsituaties goed kan uitvoeren, moet hij de juiste training en uitrusting krijgen, maar ook bijvoorbeeld de plattegrond van het pand kennen.

Nieuws

Plattegronden voor veilig ontruimen en vluchten

17-04-2024

Om een ontruiming goed te laten verlopen, is het zaak dat organisaties een ontruimingsplan hebben. Een van de onderdeken daarvan is de ontru...

Onvoldoende nazorg bij ernstige incidenten op werk

15-02-2024

Medewerkers die een calamiteit meemaken kunnen daar psychische schade van ondervinden. In sommige beroepen is dit een veelvoorkomend risico....

Wat is de Engelse vertaling van die bhv-term?

14-02-2024

In veel bedrijven werken werknemers die een andere taal spreken. Zij moeten ook bereikt worden met informatie en documentatie op het gebied...

Repressieve maatregelen niet altijd te voorkomen

22-11-2023

Soms zijn risicovolle omstandigheden dusdanig dat alleen preventieve maatregelen onvoldoende veiligheid bieden. De werkgever moet dan terugg...

Recent verschenen

Samenwerken met arboprofessionals

infographic | 10-10-2023

Een ontruimingsplan opstellen

checklist | 29-09-2023

Het bhv-plan: draaiboek voor incidenten

verdiepingsartikel | 18-08-2023

Bhv moet preventief te werk gaan tegen brand

verdiepingsartikel | 15-08-2023

Beschermd bij alleen werken

verdiepingsartikel | 07-08-2023