Bedrijfshulpverlening (bhv)

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd en er zijn ook geen harde opleidingseisen. Wel moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn en moeten zij in noodsituaties adequaat kunnen handelen. 

Volgens artikel 15 van de Arbowet heeft de bhv'er 3 hoofdtaken. Ten eerste moet hij eerste hulp verlenen als zich ongevallen voordoen. Daarnaast moet hij brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken. Ten slotte is het aan de bhv'er om alarm te slaan in noodsituaties en alle personen die zich in het pand bevinden, te evacueren. Om te zorgen dat de bhv'er deze taken in noodsituaties goed kan uitvoeren, moet hij de juiste training en uitrusting krijgen, maar ook bijvoorbeeld de plattegrond van het pand kennen.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat is een bhv-plan?
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn de risico’s van de onderneming in beeld gebracht. Alle risico’s die overblijven, de zogenoemde restrisico’s, moeten opgevangen worden door een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie. Het bhv-plan (bedrijfshulpverleningsplan) schetst de genomen maatregelen ten aanzien van ongevallen, brand en andere incidenten.

Uitgelicht

Bedrijfshulpverlening: wat is nu precies de bedoeling?

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers...

Verdiepingsartikel
Door redactie Arbo
Publicatiedatum: 10-11-2020

Bedrijfshulpverlening

Elke werkgever moet bedrijfshulpverlening (bhv) in zijn organisatie hebben geregeld. Bhv’ers zorgen ervoor dat werknemers...

Infographic
Door redactie Arbo
Publicatiedatum: 22-09-2020

Mogen ‘gewone’ werknemers zonder bhv-opleiding...

Wij hebben moeite met het vinden van bhv’ers. Mogen we het bhv-team bij een calamiteit uitbreiden met ‘gewone’...

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo
Publicatiedatum: 10-07-2019

 

Welke opleidingen zijn er voor de bhv en zij die verplicht?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | Publicatiedatum 03-12-2021

Een van onze bedrijfshulpverleners heeft een andere baan gevonden en gaat dus helaas weg. Er is een vrijwilliger die zijn bhv-taken wil overnemen, maar die heeft geen...

Hoe zorgen we voor de veiligheid van een werknemer die alleen werkt?

Arbeidsomstandigheden | Publicatiedatum 03-12-2021

Binnen onze organisatie hebben we verschillende functies waarbij de werknemer alleen werkt. Mag dit wel? We weten dat aan alleen werken extra risico's vastzitten. Bijvoorbeeld...

Waar moet OR op letten bij nieuwe bhv-regeling?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | Publicatiedatum 22-11-2021

Onze OR heeft een instemmingsverzoek gekregen voor een nieuwe bhv-regeling. Waar moeten wij bij de beoordeling op letten?

Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie

Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum 23-11-2020

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers én eventuele bezoekers. De zorgplicht...

Het bhv-plan: draaiboek voor incidenten

Bedrijfshulpverlening (bhv) 6 minuten | 28-09-2022

Het aanstellen en opleiden van een of meer bedrijfshulpverleners is een goed begin van een bhv-organisatie. Vervolgens is het zaak dat de bh...

Wettelijke verplichtingen rond de bhv

Bedrijfshulpverlening (bhv) 6 minuten | 28-09-2022

Dat werkgevers de bedrijfshulpverlening moeten organiseren is inderdaad een plicht. Die verplichting staat in de Arbowet, maar komt ook voor...

Wat is de juiste AED voor uw organisatie?

Bedrijfshulpverlening (bhv) 6 minuten | 20-07-2022

Een automatische externe defibrillator (AED) is een zaak van leven en dood. Volgens de Hartstichting zou iedere organisatie er een moeten he...

Een ontruimingsplan maken

Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum 16-11-2022

De bhv moet een ontruimingsplan maken voor het geval zich brand of een andere calamiteit voordoet. De in het gebouw aanwezige mensen kunnen dan snel en veilig het pand...

Brandveiligheid

Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum 14-07-2022

Er bestaan veel wettelijke regels over brandveiligheid. Zo moet elk gebouw voldoen aan de minimale brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Ook heeft u te maken met...

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-06-2022

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Reanimeren in 6 stappen

Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum 02-05-2022

Goede reanimatie maakt de kans dat een slachtoffer een hartstilstand overleeft een stuk groter. Ook op de werkvloer kan een collega of een bezoeker een hartstilstand...

Heeft u een vraag over Bedrijfshulpverlening (bhv)?

Theo-Jan Heesen
Theo-Jan Heesen
Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Bedrijfshulpverlening (bhv)?

Theo-Jan Heesen
Theo-Jan Heesen
Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie